_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Európska komisia poskytne programu Erasmus+ na rok 2020 dodatočných 200 miliónov eur

Európska komisia poskytne programu Erasmus+ na rok 2020 dodatočných 200 miliónov eur


24.08.2020 zdroj: www.minedu.sk

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu by rada informovala potenciálnych žiadateľov finančných prostriedkov z programu Erasmus+ o revízii ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2020. V rámci tejto revízie, prijatej 14.8.2020 Európskou komisiou, bude poskytnutých dodatočných 200 miliónov eur na podporu digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy a podporu rozvoja zručností a začlenenia prostredníctvom tvorivosti a umenia.

Vyčlenená finančná podpora je snahou Európskej komisie zmierniť dopady pandémie COVID-19 na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá so sebou priniesla nutnosť prechodu na dištančné vzdelávanie, najmä za využitia informačno-komunikačných technológií. Európska komisia v tejto súvislosti uverejní v najbližšom čase mimoriadnu výzvu v rámci programu Erasmus+, ktorá bude zameraná na inovatívne a inkluzívne riešenia v oblasti skvalitnenia digitálneho vzdelávania, na využívanie inovatívnych IKT nástrojov a riešení, ako aj na rozvoj digitálnych zručností, kreativity a sociálneho začlenenia

Výzva sa bude týkať strategických partnerstiev v oblastiach:

  • digitálne vzdelávanie (v sektoroch školského vzdelávania; odborného vzdelávania a prípravy; vysokoškolského vzdelávania)
  • kreativita a kultúra (v sektoroch školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v sektore mládeže).

„Som rada, že sa program Erasmus mobilizuje na podporu kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v týchto náročných časoch,“ povedala európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel. Zároveň dodala, že „je to dôležitý krok, ktorý pripravuje pôdu pre Akčný plán pre digitálne vzdelávanie, ktorý Európska komisia plánuje uviesť túto jeseň.“

Informácie o výzve budú zverejnené na webovej stránke programu, ako aj v našom najbližšom newsletteri (prihlásenie na odber noviniek). Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk.

Partner:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Ecommerce Payment Gateway
Credit Card Processing Solutions
Fraud Management