_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Študentské laboratórium, v ktorom elektrina nekope

Študentské laboratórium, v ktorom elektrina nekope


17.10.2018 zdroj: www.veda-technika.sk

mokrohajskaŽiak si pri veľkom montážnom stole v elektrofyzickom laboratóriu vyberie schému a zrazu sa pred ním objavia všetky potrebné súčiastky. Je už len na ňom, aby z nich zostavil funkčný obvod. O úspechu sa môže presvedčiť aj sám - môže obvod premerať a zistiť, či ním napríklad prechádza prúd. Manipulácie sa obávať nemusí - elektrina, s ktorou pracuje, nekope.

Laboratórium, v ktorom pracuje, je totiž len virtuálne. Trnavskí študenti ju testovali počas pilotnej prevádzky v rámci projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu výučby prírodovedeckých a technických predmetov.

Veda v okuliaroch

Moderné technológie sú dnes súčasťou každodenného života a školstvo nemôže zostať pozadu,“ hovorí Erik Ondrejička, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave, ktorá virtuálnu realitu testovala pri výučbe elektrofyziky. „Inovácie, ako je virtuálna realita, umožnia v odbornom vzdelávaní ešte väčšiemu počtu študentov získať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú,“ hovorí.

Trnavskí študenti pomocou okuliarov na virtuálnu realitu môžu skúmať nielen rôzne komponenty, ku ktorým by sa pre ich nedostupnosť či cenu v škole bežne nedostali, ale vedia interaktívne vytvárať obvody podľa pripravených schém. Výsledok si môžu nielen pozrieť – zapojená schéma odráža reálne správanie, takže na nej možno namerať hodnoty rôznych veličín ako pri práci so skutočnými súčiastkami.

virtualne laboratórium

Skutočné porozumenie učiva

Využitie simulácie pri objavovaní, osvojovaní a aplikovaní princípov a postupov, môže významne pomôcť preklenúť priepasť medzi naučenými znalosťami a skutočným porozumením a využitím poznatkov,“ vysvetľuje prínos modernej technológie Barbora Kamrlová, odborníčka spoločnosti Atos IT Solutions and Services (Atos). Práve Atos je jedným z členov Konzorcia medzinárodného projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), ktoré virtuálnu realitu na školy prináša.

Medzinárodný projekt je zameraný práve na využitie najmodernejších technológií na zlepšenie kvality výučby prírodovedných, technických predmetov a matematiky. Dal nám možnosť vytvoriť prostredie, v ktorom cez virtuálnu realitu môžu deti v rámci sekundárneho vzdelávania pracovať na fyzike, chémii a matematike,“ hovorí B. Kamrlová, ktorá zastrešuje pedagogickú časť projektu na Slovensku.

Nielen elektrofyzika

Súčasťou projektu je i laboratórium na výučbu priestorovej geometrie, ktorú možno v budúcnosti budú využívať aj slovenskí žiaci. Podobne praktickým spôsobom im priblíži vzťahy medzi reálnymi predmetmi a ich matematickými vyjadreniami. Útvary ako elipsoid pre nich nezostanú len nič nehovoriacimi pojmami - v laboratóriu si ich môžu prezrieť zo všetkých strán, otáčať ich a prácou s parametrami pretvárať matematické rovnice na meniaci sa objekt.