_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v EU - Vďaka technologickým opatreniam v Európskej únií rastie kvalita a čistota vôd

Vďaka technologickým opatreniam v Európskej únií rastie kvalita a čistota vôd


29.06.2018 zdroj: www.veda-technika.sk

Európske vody na kúpanie sú oveľa čistejšie ako pred štyridsiatimi rokmi. Viac ako 85% lokalít na kúpanie sledovaných v celej Európe splnilo v roku 2016 najprísnejšie normy pre "výbornú" kvalitu vody. V Českej republike sa hodnotilo celkovo 154 kúpalísk, kedy 127 z nich má výbornú kvalitu vody. Od roku 2013 dochádza k postupnému zlepšovaniu. Kým v roku 2013 malo výbornú kvalitu 76,4% kúpalísk, v roku 2015 to bolo 79,1%, v roku 2016 kritériá tejto kategórie spĺňa už 82,5%.

voda

Viac ako 85 lokalít na kúpanie sledovaných v celej Európe splnilo v roku 2016 najprísnejšie normy pre "výbornú" kvalitu vody - podľa dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie teda voda neobsahovala takmer žiadne znečisťujúce látky škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené predpisy (ako sú najnovšie technológie, moderné kúpeľne, kvalitné čisťičky) Európskej únie splnilo viac ako 96 percent lokalít na kúpanie.

Správa potrvdzuje trend

Správa Európskej agentúry pre životné prostredie a Európskej komisie potvrdzuje štyridsaťročný pozitívny trend stále čistejší vody na plážach a kúpaliskách v celej Európe. Posúdenie vychádza z analýzy vzoriek vody z viac ako 21 000 pobrežných aj vnútrozemských lokalít na kúpanie a je dobrým ukazovateľom pre výber najlepších miest s pravdepodobne najkvalitnejšie vody pre nadchádzajúce leto. U odobratých vzoriek vody na kúpanie sa zisťuje, či nie sú kontaminované fekáliami z odpadových vôd z kanalizácie alebo chovu hospodárskych zvierat.

V posledných rokoch sa prevažná väčšina kúpalísk v Európe môže pochváliť dobrou kvalitou vody. V roku 2016 spĺňalo minimálne požiadavky na "prijateľnú" kvalitu vody stanovené smernicou EÚ o vode na kúpanie 96,3% lokalít, čo je v porovnaní s rokom 2015, kedy tieto požiadavky spĺňalo 96,1% miest, mierny vzostup. Viac ako 85% (85,5) lokalít na kúpanie splnilo najprísnejšie normy pre "výbornú" kvalitu vody, čo je v porovnaní s 84,4% v roku 2015 takisto o niečo viac.

Odbordníci sa zhodujú

Karmen Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, k tomu uviedol: "Výborná kvalita európskych lokalít na kúpanie nie je náhoda. Je to výsledok tvrdej práce zapálených profesionálov. Ukazuje, že je dôležité dbať o politiku EÚ, ktorá podporuje ekologické pracovné miesta. V tomto roku túto investíciu oslávime v rámci európskeho Zeleného týždňa od 29. mája do 2. júna. Odborníci na vodnú techniku ​​a ochranu pred povodňami, chemici v odbore životného prostredia, pracovníci správy odpadových vôd - tí všetci majú na udržiavanie vysokej kvality vôd svoj podiel. "

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre životné prostredie, k tomu povedal: "Je povzbudzujúce vidieť, že stále viac lokalít na kúpanie v Európe spĺňa najvyššie štandardy kvality. Európski občania sa tak budú môcť informovanejšie rozhodnúť, ktoré miesta na kúpanie tento rok v lete navštívi. Taktiež sa ukazuje, že naše politiky v oblasti životného prostredia sú účinné, a že excelentný zber dát a ich analýza majú praktické prínosy pre ochranu ľudského zdravia a náš každodenný život."

zdroj informácii: https://ec.europa.eu