_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2016h

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2016


26.05.2017 zdroj: www.minedu.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Vedec roka 2016

Jubilejný 20. ročník oceňovania sa koná opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 16. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Cenu Vedec roka SR odovzdala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitosť upozorňovať na pozitívne a úspešné príbehy vedcov a jednotlivcov tak, aby mohli v spoločnosti vyniknúť a stať sa morálnymi a profesijnými vzormi pre mladých a talentovaných ľudí.

Na podujatí sa zúčastnili taktiež Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, Ľubomír Petrák, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a štatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV a prof. Dušan Petrák zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Na oceňovaní sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Za rok 2016 boli odovzdané ocenenia nasledujúcim osobnostiam:

  •      V kategórií Vedec roka SR
Prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.
  •      V kategórií Vedkyňa roka SR
Ing. Márii Omastovej, DrSc.
Ústav polymérov Slovenská akadémia vied v Bratislave
Za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.
  •      V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií
Doc. Ing. Radovanovi Hudákovi, PhD.
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe
  •      V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ
Prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.
  •      V kategórií Mladá osobnosť vedy
Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR ING
Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied
Za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2016 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Informácie boli sprostredkované za pomoci spoločnosti www.eprofi.sk