_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Poznáme výsledky VIII. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov

Poznáme výsledky VIII. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov


16.06.2016 zdroj: www.preveda.sk

Občianske združenie PREVEDA slávnostne vyhlásilo výsledky VIII. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Inovatívnym spôsobom realizavoná konferencia zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied priniesla v aktuálnom ročníku celkovo 28 ocenení. Vyhlásenie ocenených prác bolo sprevádzané vynikajúcimi prednáškami našich hostí na tému „Budúcnosť už klope na dvere“.

Globálna chemická spoločnosť BASF už po piatykrát poskytla absolútnemu víťazovi konferencie finančnú podporu na rozvoj jeho vedeckých cieľov. Tohtoročnou celkovou víťazkou sa stala a cenu Prevedy získala vynikajúca doktorandtka Chemického ústavu SAV, Ing. Dominika Pihíková s prácou pod názvom „Ultrasenzitivne lektinové biosenzory pre včasnú detekciu rakoviny prostaty“. Vo svojej štúdii sa zameriava na biosenzory s využitím pri glykoprofilácii onkologických biomarkerov. Snaží sa vyvinúť nové metódy a postupy pre študovanie glykozylačných zmien u pacientov s diagnostikovanou rakovinou prostaty, ktoré by mohly mať význam v klinickej praxi.

preveda

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k možnostiam získania nových zaujímavých spoluprác, ktoré umožnia jednotlivým tímom získať významné informácie a vysoko hodnotné výsledky.

Pri príležitosti 10-tich rokov pôsobenia OZ Preveda sme ocenili „špeciálnou cenou“ tri autorské tímy, ktorých príspevky vznikli na základe úspešnej tímovej spolupráce a spoločne prezentujú zaujímavý a vysoko kvalitný výskum. Ocenená bola práca autora Mgr. Petra Bališa PhD. z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV pod názvom „Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu“.

Ďalšou ocenenou bola Mgr. Lenka Slušná z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, s prácou „Optická charakterizácia polymérov založených na benzo [1,2-b;4,5-b´]ditiofén derivátoch na prípravu fotovoltických článkov.“ Špeciálnu cenu pre tímových hráčov ďalej získala Mgr. Martina Zamorová, z Chemického ústavu SAV, s prácou „Štúdium glykozylačných zmien biomarkerov kolorektálneho karcinómu pomocou glykoproteínovej microarray využívajúcej lektíny“. Vynikajúci odborný tím jej kolegov z Chemického ústavu SAV výborne dotvárali odborníci zo Srbska.

Slávnostné udelenie cien v Hoteli Sorea Regia, Bratislava, bolo opätovne umocnené zaujímavým sprievodným programom, v ktorom sa spájalo hudobné a vedecké umenie. O slávnostné otvorenie podujatia sa postarali hudobní hostia Lucia Korenková a Mária Eliášová. Naše pozvanie tentokrát prijali Mgr. Daniel Nagaj, PhD. s prednáškou „Čo nám príroda (ne)dovolí vypočítať?“, Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. s prednáškou „Podivné pravdepodobnosti“, obaja z Fyzikálneho ústavu SAV a podpredsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), Dr. Michaela Musilová s prednáškou “Bádať ako astrobiológ – to je žiť život v extrémoch“.

preveda

Vedecké prednášky, vysoká kvalita prihlásených odborných prác účastníkov konferencie, diskusná interakcia, ako aj priateľská atmosféra spoločne poukázali na vysokú odbornosť, kvalitu študovaných problematík ako aj záujem o túto originálnu formu prezentácie vedeckých štúdií a ich predkladateľov. „Spolupráca Občianskeho združenia Preveda s partnermi projektu ako aj generálnym partnerom spoločnosťou BASF je výborná ukážka ako efektívne a priamo podporiť vedecké snaženie mladej vedeckej obce.

Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Účastníci konferencie sa každoročne prezentujú vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odvádzajú kus úctyhodnej a kvalitnej práce, za čo im patrí obrovský obdiv a uznanie. Veríme, že tento moderný spôsob vzdelávania ponúkol opäť množstvo skvelých originálnych prác a zaujímavých diskusií.

Jednotlivé príspevky sa kumulujú v stále narastajúcej databáze abstraktov v elektronickom zborníku (www.abstracts.preveda.sk), ktorý ponúka nespočetné množstvo aktuálnych a užitočných vedeckých informácií..“ dodal Ing. M. Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

S organizátormi Konferencie máme spoločný cieľ, stáť na začiatku vývoja odbornej osobnosti talentovaného a zanieteného človeka a napomôcť mu pri jeho ďalšej vedeckej práci. Veríme, že finančná podpora poskytne priestor pre ďalšiu výskumnú činnosť a nové vedecké poznatky budú môcť byť následne využité v oblasti humanitnej medicíny,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Autor: OZ Preveda
Foto: Archív OZ Preveda