_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Vedec roka SR 2015

Vedec roka SR 2015


11.05.2016 zdroj: www.sav.sk, www.cvtisr.sk

Po devätnásty raz sa zišli významní slovenskí vedci na vyhlásení ocenenia Vedec roka 2015. Hodnotiaca komisia ocenila špičkových vedcov v piatich kategóriách pričom hlavné ocenenie Vedec roka SR 2015 získal Ing. Ján Tkáč, DrSc., vedúci Oddelenia glykobiotechnológie Chemického ústavu SAV. Podujatie organizovali Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Vedec Roka

Na slávnostnom oceňovaní v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý vyzdvihol aktuálnosť ocenení aj preto, že z histórie poznáme príklady, keď sa vedcom dostalo uznania až po desiatkach rokov. Zdôraznil aj význam základného výskumu a ubezpečil, že sa bude snažiť  zlepšiť postavenie vedcov v spoločnosti ako aj ich podmienky pre prácu.

Vedci roka 2015
(Ocenení vedci roku 2015)

Vedec  roka SR 2015 Ján Tkáč  dostal ocenenie za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykonomiky a diagnostiky rozličných ochorení, vrátane rakoviny prostaty. Tím Jána Tkáča skúma „sladký obal“ na povrchu bunky, ktorý komunikuje s inými bunkami, ale aj s baktériami a vírusmi. Vie tak sprostredkovať informácie o jej zdravotnom stave a pomôcť odhaliť začiatočné štádium rôznych ochorení. Okrem spomenutej rakoviny prostaty vedci riešia aj detekciu reumatoidnej artritídy či systémovej sklerózy  a začali sa zaoberať aj leukémiou

Za rok 2015 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam

V kategórii Vedec roka SR
Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc.
Chemický ústav, Slovenská akadémia vied
Za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty.

V kategórii Vedkyňa roka SR
doc. Ing. Monike Rychtárikovej, PhD.
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky, pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií
Ing. Danielovi Šlosárovi
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach
Za vývoj prenosného generátora elektrickej energie - Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia.

V kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ
Prof. RNDr. Tiborovi Hianikovi, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ.

V kategórii Mladá osobnosť vedy
doc. RNDr. Tomášovi Plecenikovi, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.