_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Univerzita Komenského v Bratislave opakovane medzi najlepšími univerzitami sveta

Univerzita Komenského v Bratislave opakovane medzi najlepšími univerzitami sveta


12.07.2016 zdroj: www.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v svetovom rebríčku univerzít Center for World University Rankings (CWUR).

V rebríčku obsadila 637. miesto. V porovnaní s predošlým rokom si tak polepšila o takmer 50 miest (posun zo 685. pozície). Prvé tri miesta obsadili americké univerzity: Harvard University (1.), Stanford University (2.) a Massachusetts Institute of Technology (3.). Päticu najlepších univerzít sveta uzatvárajú britské univerzity: University of Cambridge (4.) a University of Oxford (5.).

UK BA

CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu - nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012. Hodnotí viac ako 22 000 vysokých škôl sveta - na základe 8 indikátorov:

  1. Kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
  2. Zamestnanie absolventov – merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
  3. Kvalita pedagógov – merané počtom akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia (25  %)
  4. Publikácie – merané počtom vedeckých článkov v renomovaných časopisoch (5 %)
  5. Vplyv – merané počtom vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch (5  %)
  6. Citácie – merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov (5  %)
  7. Široký dosah – merané H-indexom univerzity (5  %)
  8. Patenty – merané počtom medzinárodne podaných patentových prihlášok (5  %)

"Umiestnenie Univerzity Komenského v rebríčku CWUR dokazuje, že naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou špičkou - avšak pri neporovnateľnom financovaní," uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., podľa ktorého je umiestnenie UK v rankingu aj výzvou na ďalšie zlepšovanie sa.