_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Chemici a fyzici o solárnych článkoch

Chemici a fyzici o solárnych článkoch


25.04.2016 zdroj: www.sav.sk

Trojdňová medzinárodná konferencia New trend in solar cells 2016 sa konala v Bratislavskom hoteli Lindner od 19. do 21. Apríla. Podujatie bolo iniciované projektom COST MP 1307 StableNextSol. Jeho hlavnými organizátormi boli Ing. Mária Omastová, DrSc. z Ústavu polymérov SAV, RNDr. Eva Majková, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV a Dr. Monica Lira Cantu z Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology v Barcelone. Na príprave konferencie sa zúčastnili aj pracovníci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, skupina doc. Milana Mikulu.

Solar Cells
(fotografia účastníkov konferencie New trends in solar cells)

Konferencia sa zamerala na najnovšie poznatky, aktuálne výzvy a perspektívy vývoja nových solárnych článkov vrátane príslušných charakterizačných techník, ktoré sa používajú na testovanie ich stability. Hlavnými témami boli: organické solárne články, farbivom senzibilizované solárne články, solárne články na báze perovskitov, organické-anorganické hybridné solárne články, a taktiež modelovanie týchto zariadení.

Otvorenia konferencie 19.4.2016 sa zúčastnili aj riaditelia usporiadajúcich pracovísk, Ústavu polymérov SAV, Ing. Igor Lacík, DrSc., a fyzikálneho ústavu RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. Za Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., prodekan pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť a spoluprácu s priemyslom. Slovenskú chemickú spoločnosť zastupoval jej predseda prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. Významnými hosťami a plenárnymi prednášateľmi boli Prof. Tsutomu Miyasaka z Toin University v Yokohame, Japonsko, ktorý predniesol prednášku o pokrokoch v hybridných zariadeniach na báze perovskitov pre fotovoltaiku a optoelektroniku a prof. David S. Ginley, z National Renewable Energy Laboratory, Golden, USA

Prof. Maria Antonietta Loi, z University of Groningen v Holansku predniesla prednášku s názvom Organické medzivrstvy pre efektívne a stabilné hybridé solárne články. Zaujímavá bola aj prednáška prof. Ángely Sastre Santos, z Universidad Miguel Hernández v Španielsku na tému: Dodanie farby solárnym článkom malými molekulami. Na záver konferencie prof. Markus Scharber, z Johannes Kepler University Linz, z Rakúska predniesol prednášku o účinnosti organických solárnych článkov, ktorá je veľmi dôležitým parametrom pre ich aplikácie. Tri dni konferenčného jednania odborníkov pokračovali prednáškami v dvoch paralelných sekciách.

Solar Cells konferencia
(Pohľad do prednáškovej sály, prednášal plenárny prednášateľ prof. D. Ginley z USA)

Celkovo na podujatí odznelo 5 pozvaných plenárnych prednášok, 21 hlavných prednášok a 19 krátkych prednášok. Počas konferencie sa konala aj postrová sekcia. Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 75 odborníkov z 23 krajín. Z prezentovaných prednášok a postrov organizátori vydali Zborník abstraktov, ktorý má 130 strán. Solárne fotovoltické systémy pracujú na princípe fotoelektrického javu - priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Predčasom sa začal skúmať nový typ solárnych článkov, ktoré používajú takzvanú perovskitovú štruktúru. Pôvodný perovskit je prírodný minerál – oxid vápenato-titaničitý (CaTiO3), pomenovaný podľa ruského mineralóga L.A. Perovského. No perovskitovskú štruktúru môžu tvoriť aj iné materiály, ktoré kryštalizujú v typickej kubickej sústave.

Syntetické perovskity sú materiálom pre výrobu tenkovrstvových solárnych článkov a článkov na báze svetlocitlivých farbív o vývoji ktorých sme počuli niekoľko zaujímavých prednášok. Ide o interdisciplinárny výskum, prepojenie fyziky a chémie, ktorá prináša najmä nové typy materiálov. Keďže v organickej fotovoltaike neexistuje chémia bez fyziky a naopak, takéto stretnutia fyzikov a chemikov sú veľmi potrebné, aby sme sa čo najlepšie porozumeli. Organické a hybridné solárne články majú oproti kremíkovým výhodu, že je možné ich pri nízkych nákladoch vyrábať vo veľkých množstvách metódou tlače. Takto sa dajú výrazne znížiť náklady.

Lenže ak majú byť organické solárne články naozaj lacné, je potrebné zvýšiť ich účinnosť. Ďalšou otázkou je životnosť organických solárnych článkov, ale výhodná cena a dobrá účinnosť im otvárajú výborné šance na široké uplatnenie. Stretnutie odborníkov pracujúcich v tejto oblasti interdisciplinárneho výskumu obohatilo všetkých zúčastnených o nové vedecké výsledky a nápady, ktoré veríme, že ovplyvnia vývoj nových solárnych článkov.

Autor: M. Omastová, Ústav polymérov SAV
Foto: M. Procházka,  Ústav polymérov SAV