domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Biomedicínska fúzia v Slovenskej akadémie vied

Biomedicínska fúzia v Slovenskej akadémie vied


20.01.2011 zdroj: www.sav.sk

Fúzia štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied do jednej inštitúcie – Biomedicínskeho centra (BMC) je od nového roka najväčším vedeckým pracoviskom SAV. Pracuje v ňom takmer 400 pracovníkov a študentov – doktorandov a vytvára podmienky pre koncentráciu modernej prístrojovej infraštruktúry, realizáciu spoločných projektov a úzku spoluprácu vedeckých tímov.

BMC SAV
(Slávnostné otvorenie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave)

Biomedicínske centrum vzniklo ako príspevková organzácia 1. januára 2016 splynutím Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu experimentálnej onkológie, Ústavu klinického a translačného výskumu a Virologického ústavu SAV do jednej inštitúcie. Je súčasťou Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu, ktorý otvorili v areáli SAV na Patrónke v Bratislave v decembri 2015. Spolu stál 39,5 milióna eur, z toho viac ako 33,6 milióna bolo čerpaných z eurofondov, zvyšok zo štátneho rozpočtu.

BMCsav
(Zľava Pavol Frešo, predseda BSK, Silvia Pastoreková, riaditeľka BMC, Pavol Šajgalík,
predseda SAV a Lucia Kučerová, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie)

Projekt chce spojiť výskum a inovácie s podnikateľskou sférou. Tvoria ho moderné laboratóriá, priestory pre transfer technológií a poznatkov, ako aj kancelárie pre pracovníkov a manažment centra. Má rozlohu viac ako 18.000 štvorcových metrov.

V utorok 19. januára vedeckí riaditelia štyroch fúzovaných ústavov prezentovali ich zameranie a prínos pre spoločné biomedicínske centrum. Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík na slávnostnom otvorení centra zdôraznil: „Koncentrujú sa tu špičkové vedecké tímy a verím, že pracovisko bude dosahovať špičkové výkony v európskom výskumnom priestore.“ Spojenie vedeckých síl má podľa neho ukázať, že slovenská spoločnosť dokáže z vedy profitovať. "Tým, že vedci budú na jednom mieste, skráti sa čas výskumu a liečba sa môže k pacientovi dostať rýchlejšie," vysvetlil.

Navyše výskum onkologických, kardiovaskulárnych, endokrinných, metabolických a infekčných chorôb bude ešte kvalitnejší. Združenie ústavov s blízkym zameraním do jedného centra zredukuje náklady na ich chod. Ako uviedla prof. Silvia Pastoreková, poverená vedením centra: „Fúzia štyroch ústavov nebola jednoduchá, no výrazne zvyšuje potenciál a kvalitu výskumu ako aj konkurencieschopnosť centra v medzinárodnom priestore. O to viac, že 21. storočie potvrdzuje spolupôsobenie chorôb na zdravie populácie a ich komplexnejší a efektívnejší výskum v podobe využitia potenciálu štyroch ústavov posilní využitie poznatkov v prospech pacientov aj celej spoločnosti.“