domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015


21.09.2015 zdroj: www.festivalvedy.sk

V tomto roku sa uskutoční už 18. ročník mimoriadne atraktívnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Žiaci prezentujú svoje práce už tradične na vynikajúcej úrovni formou panelovej prezentácie, alebo trojrozmerného exponátu. Festival organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku o.z. (AMAVET) a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorá je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Festival vedy a techniky AMAVET sa predstaví ako jedno z hlavných podujatí TVT 2015. Organizátori z občianskeho združenia Asociácie pre mládež, vedu a techniku o.z. pripravili pre účastníkov bohatý program. V rámci festivalu sa všetci účastníci môžu zapojiť do workshopov, diskusií s odborníkmi a rôznych exkurzií. Odborná komisia bude vyberať tie najzaujímavejšie projekty. Súťažiaci majú možnosť získať množstvo hodnotných cien, ako aj reprezentovať AMAVET a Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach.

TVAT

Ročne sa na tejto celoštátnej súťaži aktívne zúčastní viac ako 100 mladých ľudí s projektmi z celej krajiny a na podujatie sa príde pozrieť veľké množstvo návštevníkov z radov žiakov, pedagógov, vedeckých pracovníkov a širokej verejnosti. Festival vedy a techniky AMAVET je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí. Z množstva projektov komisia zložená z odborníkov vyberá tie najlepšie a najzaujímavejšie, autori ktorých získajú množstvo hodnotných cien ako aj možnosť reprezentovať AMAVET a Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach.

V rámci programu festivalu sú pre všetkých účastníkov pripravené diskusie s odborníkmi, workshopy a exkurzie. Na Festival vedy a techniky prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska a Česka, čím vytvárame podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi. Víťazi krajských festivalov budú mať zaručenú účasť na celoštátnom finále súťaže, v rámci ktorého môžu súťažiť o účasť na:

Na ďalších prestížnych národných výstavách a súťažiach v Česku, Belgicku, Španielsku, Rusku a Poľsku. Účastníci môžu získať hodnotné vecné ceny od partnerov, sponzorov a organizátora súťaže.