domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Slovenskí študenti získali medaily na astronomickej a astrofyzikálnej olympiáde

Slovenskí študenti získali medaily na astronomickej a astrofyzikálnej olympiáde


18.08.2015 zdroj: www.sav.sk

S dvoma striebornými medailami a jedným čestným uznaním sa z Medzinárodnej astronomickej a astrofyzikálnej olympiády (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA) v Indonézii vrátila výprava slovenských astronomických nádejí. Podľa dosiahnutého výsledku, Slovenská republika bola v oficiálnom rebríčku úspešnosti najlepšou európskou krajinou a celosvetovo sa umiestnila na 8. mieste.

IOAA
(Slovenská výprava na otváracom ceremoniáli 9. Medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky v Indonéziii)

Na 9. ročníku olympiády, ktorá sa konala v meste Magelang na centrálnej Jáve, sa zúčastnilo rekordných 318 účastníkov zo 41 krajín sveta. Pre päticu najlepších študentov zo slovenského finále Astronomickej olympiády bola okrem náročnej teoretickej časti veľkou výzvou aj orientácia na indonézskej južnej oblohe. Naši reprezentanti sa predvídavo pripravovali počas záverečného sústredenia v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, vďaka ústretovosti jej riaditeľa RNDr. Petra Augustína. Mgr. Tomáš Dobrovodský viedol prípravu študentov v planetáriu a chlapci si tiež vyskúšali náročnú dátovú analýzu, ktorú zostavil náš najskúsenejší reprezentant Miroslav Gašpárek. Bol to dobrý krok,“ uviedol po olympiáde vedúci výpravy RNDr. Ladislav Hric, CSc. z Astronomického ústavu SAV, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

Napriek mimoriadnej náročnosti tohtoročnej olympiády – porovnateľnej s predchádzajúcimi v Rumunsku či v Poľsku – naši študenti vybojovali pre Slovensko dve strieborné medaily a jedno čestné uznanie. Najlepšie sa umiestnil Jozef Lipták z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, ktorý celkovo skončil na 13. mieste. Od zlatej medaily ho delili iba dve priečky. Druhým strieborným medailistom bol Púchovčan Miroslav Gašpárek zo Súkromného gymnázia v Žiline. Je jediným študentom v doterajšej histórii tejto olympiády, ktorý na IOAA získal všetky možné ocenenia (od účastníckeho certifikátu z IOAA 2011 v Poľsku, až po zlatú medailu a celkové 6. miesto z gréckej olympiády z roku 2013). Juraj Halabrin, rodák z Komárna, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal čestné uznanie. Ďalšími reprezentantmi boli Martin Okánik taktiež z Gymnázia J. G. Tajovského a Martin Murin, absolvent bratislavského Gymnázia Jura Hronca,“ zhodnotil L. Hric

IOAA
(Slováci boli opäť úspešní, získali dve strieborné medaily a čestné uznanie. Z každej olympiády sa vrátili s medailou)

Za nami skončili krajiny ako Veľká Británia, USA či Kanada. Dokonca aj Rumunsko, ktoré vlani doma získalo šesť zlatých medailí, v tohtoročnej ťažkej ázijskej konkurencii získalo len jedno striebro a niekoľko bronzov. Najviac zlatých medailí už tradične získali krajiny Irán, India, Indonézia, Thajsko a Singapur, ktoré do rozvoja prírodných vied investujú nemalé finančné prostriedky. Vzhľadom na malú pozornosť, ktorá sa v našej spoločnosti venuje prírodným vedám a na skromné ekonomické podmienky, sú výsledky slovenských astronomických nádejí mimoriadne. Na budúci rok sa olympiáda uskutoční v Indii. Vzhľadom na vekový limit do 20 rokov sa budú môcť zúčastniť traja z našich súťažiacich a Miro Gašpárek ako pozorovateľ. Už dva roky pomáha s prípravou mladších študentov a tento rok na Astronomickej olympiáde na Slovensku zadával niektoré úlohy pre kategóriu základných škôl,“ naznačil perspektívu vývoja práce s astronomickou mládežou Ladislav Hric.

Systém hodnotenia na olympiáde sa odvíjal od spriemerovania dosiahnutých bodov troch najlepších účastníkov a z neho odvodeného percentuálneho rebríčka. Zlatí museli získať nad 90 percent, strieborní od 78 – 90 percent, bronzoví 65 – 78 percent a na zisk čestného uznania bolo potrebných 50 – 65 percent. Miroslav Gašpárek tento rok úspešne reprezentoval Slovensko na troch medzinárodných olympiádach (vo fyzike v Thajsku a Indii, v astronómii a astrofyzike v Indonézii), pravdepodobne ako jediný študent na svete. Od októbra bude študovať na jednej z najlepších svetových univerzít Imperial College v Londýne, zvolil si odbor biomedicínske inžinierstvo.