domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Riaditelia škôl musia dávať väčší pozor na to, koho vpustia do tried

Riaditelia škôl musia dávať väčší pozor na to, koho vpustia do tried


03.08.2015 zdroj: www.minedu.sk

Slovenskí branciV novom školskom roku by mali riaditelia prísnejšie dbať na odbornú garanciu preventívnych aktivít a programov“, tvrdí minister školstva Juraj Draxler. Upozorňuje, že prípadné prednášky a cvičenia od extrémistických organizácií môžu vážne ohroziť osobnostný vývoj detí a žiakov. „Chcel by som požiadať riaditeľov, aby dali veľký pozor na to, koho vpustia k deťom do tried a v prípadne branných cvičení spolupracovali najmä s našou armádou,“ vyzýva šéf rezortu.

Minister tak reaguje na množiace sa prípady neodborného vyučovania a verbovania do polovojenských skupín blízkych k extrémnej pravici. Mnohé prípady sa už viac krát objavili aj v médiach: (Článok 1, Článok 2, Článok 3)

Obrátiť by sa tiež mali na útvary Krajských riaditeľstiev Policajného zboru či na Hasičský a záchranný zbor. Tieto plnia úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia a majú pre žiakov pripravené vlastné aktivity, ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Z pohľadu ministerstva školstva nie je vhodné, aby na školách dostávali priestor organizácie, ktoré rezort vnútra označuje za blízke pravicovému extrémizmu. „V dnešnej elektronickej dobe naozaj nie je problém vyhľadať si na internete organizáciu, ktorá chce prísť na školu prednášať a preveriť si ju. Odporúčam aj osobný rozhovor s predstaviteľmi organizácií a detailnú kontrolu podkladových materiálov pre žiakov. Bol by som veľmi nerád, keby sa opakovala situácia s polovojenskými skupinami, ktoré sa dostali do našich škôl,“ uzatvára Draxler.  

Ministerstvo každoročne vydáva pre vedenie škôl záväzné Pedagogicko-organizačné pokyny, v rámci ktorých je aktuálne uvedené usmernenie aj k tejto oblasti. Pripomíname, že podľa zákona riaditeľ školy zodpovedá okrem iného za úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, ako aj dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi.

Štátna školská inšpekcia, v prípade, že v kontexte s uvedeným prípadom zistí nedostatky spojené s nedodržiavaním základných princípov a cieľov vo výchove a vzdelávaní v zmysle školského zákona, uplatní štandardné opatrenia primerané závažnosti zistení.  Nie je vylúčené, že v prípade zistení, z ktorých by vyplynulo, že boli závažným spôsobom ohrozené osobnostný vývoj žiakov, ich bezpečnosť a zdravie, podá návrh zriaďovateľovi na uplatnenie personálnych konzekvencií voči riaditeľom dotknutých škôl.

branci
(obrázok: DenníkN)