domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Prihláste sa na Dni Excelentnej Vedy

Prihláste sa na Dni Excelentnej Vedy


02.09.2015 zdroj: www.stuba.sk

Academia EuropeaeYoung Academy of Europe, Academy of Young Scholars and Artists a Academia Europaea Knowledge Hub Wrocław pozývajú výskumníkov (PhD a postdoktorandov) k účasti na podujatí Dni Excelentnej Vedy (Excellent Science Days), ktoré sa uskutoční vo Vroclavi (PL) v dňoch 5. - 6. novembra 2015.

Hlavným cieľom Dní Excelentnej Vedy je podpora excelentnosti naprieč celou Európou prostredníctvom posiľnenia potenciálu mladých výskumníkov zo strednej a východnej Európy stať sa konkurenčne schopnými na poli európskych výskumných a kooperačných programov (napr. ERC, COST, FET, Marie Curie) a rozšíriť ich schopnosti úspešne publikovať svoje výskumné práce v top odborných časopisoch venovaných prírodným vedám

Podujatie sa bude mať dve časti:

  • Otvorené podujatie pokrývajúce všeobecné informácie o grantových možnostiach EÚ na vedu a výskum. Základné aspekty a praktické otázky o grantoch EÚ budú rozoberané buď účastníkmi alebo hodnotiteľmi ERC, COST, Marie-Curie a FET Open programov. Taktiež bude poskytnuté školenie "krátky úvod do správneho vedeckého písania".
  • "Workshop venovaný správnemu vedeckému písaniu" Aby toto podujatie prebiehalo čo najproduktívnejšie môže sa tohto uzavretého workshopu zúčastniť 25 vybraných výskumníkov, ktorí už preukázali svoje zručnosti ako napr. preukázanie vedeckej nezávislosti, vedenie skupiny výskumníkov a účasť na národných či európskych grantoch. Táto časť bude pokrytá skupinou troch editorov z časopisov Nature a Nature Physics.

Účasť na aktivitách je zdarma, treba sa však zaregistrovať do 13. septembra 2015.

Viac informácií a možnosť registrácie nájdete tu:
http://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Events/Excellent%20Science%20Days