domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Noc výskumníkov 2015 predstavila „cestu k srdcu“

Noc výskumníkov 2015 predstavila „cestu k srdcu“


29.09.2015 zdroj: www.sav.sk

noc vyskumikov„Cesta k srdcu“, s takýmto príznačným názvom sa Ústav pre výskum srdca, Slovenskej akadémie vied úspešne zapojil do 9. ročníka Európskej noci výskumníkov. Tisíce návštevníkov podujatia mali možnosť prejsť sa tajuplným svetom komôr a predsiení a byť tak doslovne súčasťou nadrozmerného nafukovacieho modelu srdca.

Jedinečná atrakcia spoločne s edukačným výkladom našich mladých vedcov umožnili pútavou formou komplexne priblížiť činnosť najdôležitejšieho orgánu tela. Najmladší účastníci si mali možnosť vyskúšať prácu s laboratórnou pipetou a pripraviť si svoj prvý farebný roztok. Pre tých starších bol pripravený vedomostný kvíz a praktické ukážky merania krvného tlaku.

Príjemne nás potešil obrovský záujem návštevníkov o prezentované aktivity, ako aj o samotnú problematiku kardiovaskulárneho výskumu. Veríme, že týmto skvelým podujatím sa nám podarilo poukázať na dôležitosť poznania správnej funkcie srdca, nevyhnutnosť jeho prevencie a potreby udržiavať srdce v dobrej fyzickej kondícii. Odmenou za toto poznanie nám bude zdravé srdce.

noc vyskumnikov sav

O Ústave pre výskum srdca, SAV

Ústav pre výskum srdca SAV je pracovisko s vyše 55-ročnou históriou. V súčasnosti je jeho hlavnou orientáciou základný medicínsky výskum v oblasti ochorení kardiovaskulárneho systému. Cieľom tohto výskumu je poznanie a objasnenie mechanizmov regulácie funkcie srdca pri závažných civilizačných ochoreniach na bunkovej, subcelulárnej a molekulárnej úrovni. Dôraz sa kladie na ischémiu myokardu, hypoxiu, hypertenziu, diabetes mellitus, kardiomyopatie a poškodenie srdca a ciev vznikajúce pri liečení nádorov, zápalový proces, dislipidémie a z nich prameniace komplikácie funkcie srdca. Nosnou témou na pracovisku je štúdium ochranných mechanizmov a adaptácia srdcovo-cievneho systému na akútne i chronické patologické podnety. 

„Cestou k srdcu vás sprevádzali a tešia sa opäť o rok na vás výskumníci z ÚVS SAV: Tamara, Csilla, Jakub, Magda, Ivka, Miro, Barbara, Veronika, Bora a Lucka.

noc vyskumnikov 2015

Za realizačný tím spracoval Miroslav Ferko, ÚVS SAV.
Foto: ÚVS SAV