domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Vedec roka SR 2014

Vedec roka SR 2014


07.05.2015 zdroj: www.sav.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, aj tento rok vyhlásili súťaž významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2014.

Termin a miesto:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční
dňa  12. 5. 2015 o 10.00 hod. 
v Štúdiu č. 5, Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Vedec Roka 2014

Cieľom 18. ročníka súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Tento ročník súťaže sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Dizajn tohtoročného ocenenia navrhol talentovaný študent, Jakub Masár, z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

Ocenenia za rok 2014 budú udelené v piatich kategóriách:

    1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého  výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
    2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
    3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“.
    4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec ─ výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol  v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
    5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.

Partnermi podujatia sa stali spoločnosti SVOP, Datalan, INFOkey.sk a Bayer. Mediálnymi partnermi Vedca roka SR 2014 sú RTVS, Quark, science.sk, Televízia Z, teraz.sk, TASR, Parlamentný kuriér a VAT – magazín o vede a technike.

Vedec Roka 2014

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky
J. E. p. Andrej Kiska