domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - STU otvára centrum aplikovaného výskumu polymérov

STU otvára centrum aplikovaného výskumu polymérov


22.06.2015 zdroj: www.stuba.sk

STU výskum polymérovUnikátny vynález biodegradovateľných plastov z obnoviteľných materiálov zaujal verejnosť a pritiahol firmy. Tie chcú vynález vedcov využiť vo výrobe. Slovenská technická univerzita v Bratislave teraz robí ďalší krok. Vo štvrtok 18. júna 2015 slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

Centrum vzniklo na základe spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU s komerčnou sférou a kúpu prístrojov finančne podporila ASFEU - Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (v rámci projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov). Vďaka prístrojovému vybaveniu ide o špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú tiež testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry.

Hlavným zameraním centra je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológii z laboratória do priemyselnej praxe. Aktuálne tu vedci spolu s podnikmi hľadajú využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV, teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.

Polymer STU

Základom výroby bioplastov sú dve zložky – kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába zo škrobu a polyhydroxybutyrát – rovnako biomateriál, produkovaný baktériami. Stačí baktériám poskytnúť ako živinu cukor. Vďaka tomuto zloženiu sú bioplasty absolútne odbúrateľné v prírode. Na komposte sa rozložia na biomasu, vodu a CO2. Ani posledné nie je pre životné prostredie problém, pretože rastliny ako kukurica, z ktorej získame škrob, alebo cukrová trstina, potrebujú pre svoj rast práve CO2. „V spolupráci s podnikateľskou sférou v centre testujeme využitie nového plastu vo väčších objemoch v poloprevádzkovej výrobe.

Polymery STUBA

Súčasťou centra je aj linka, ktorá simuluje podmienky výroby ekologických materiálov pre obaly vo väčších objemoch. Aktuálne overujeme využitie bioplastov pri 3D tlači v zdravotníctve, ale aj ako obalov na potraviny, lieky, fľaše a iné produkty,“ vysvetľuje Pavel Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Okrem zamerania na ekologické riešenia polymérnych výrobkov z bioplastov, bude centrum poskytovať technické a odborné služby a poradenstvo širokému spektru spracovateľov plastov. Analytické a skúšobné metódy dostupné v centre spolu s kvalifikovaným personálom môžu spracovateľom a výrobcom pomôcť efektívne zlepšovať technologické procesy v podnikoch.

Centrum bude k dispozícií aj výskumným a vývojovým organizáciám, ktorým môže uľahčiť zapojenie do národných a medzinárodných projektov v oblasti polymérnej chémie a technológie. V neposlednom rade bude centrum slúžiť pre vzdelávanie odborníkov v oblasti technológie spracovania polymérov. Centrum STU otvorila v Nitre na Krškanskej cesta 21. Záujemcovia o služby centra sa môžu obrátiť na profesora Pavla Alexyho, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

STU Polymery