domov - Vzdelávanie - Zoznam vysokých škôl

Zoznam vysokých škôl


Verejné vysoké školy SR

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trnavská univerzita v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technická univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická univerzita vo Zvolene

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Katolícka univerzita v Ružomberku

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

Štátne vysoké školy SR

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

Súkromné vysoké školy

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Paneurópska vysoká škola

Vysoká škola v Sládkovičove

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave