domov - Veda a Technika v EÚ - Novinky v EÚ

Novinky v EÚ


06.07.2018 Kvalita vody v EU rastie - Nová správa potvrdzuje dlhoročný pozitívny trend
06.07.2015 Odpad je kľúčom k ochrane klímy - Ochrana klímy sa stáva čoraz pálčivejšou otázkou.
17.06.2015 Bio-based Industries H2020 - Zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.
26.08.2014 Architekti plánujú podobu budúcich solárnych miest - Mestá v budúcnosti zmenia podobu.
08.08.2014 Monitorovať životné prostredie bude môcť každý - Nová technológia monitorovania životného prostredia
28.07.2014 Horizont 2020 predstavil nové nástroje - Pilotná akcia „Rýchlym tempom k inováciam
07.07.2014 Kampaň EÚ - Veda: to je dievčenská záležitosť! - Vedecko-výskumna kariérna pre ženy.
04.02.2014 Horizont 2020 - Potrebujeme vedecké riešenia - Projekty v rámci tretieho piliera Horizontu 2020
16.12.2013 Zverejnené prvé výzvy pre Horizont 2020 - EK zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu
28.10.2013 Vedecké publikácie majú byť voľne prístupné - Všetky vedecké publikácie, ktoré vzniknú s podporou EÚ
16.07.2013 Viac peňazí do európskych vzdelávacích programov - Priemerná výška grantu dosiahla 252 Eur mesačne na študenta
01.07.2013 Ochrana údajov a spionáž v EÚ - Európa si nemôže dovoliť, aby Američania špehovali Európanov
07.05.2013 Investície do zelenej infraštruktúry sa vrátia - Nová stratégia podpory využívania zelenej infraštruktúry v EÚ
23.04.2013 Zmena klímy - pripravenosť na katastrofy - Stále väčší výskyt extrémnov počasia ohrozuje životy ľudí
15.04.2013 V európskom výskume je stále málo žien - Ženy sú v EÚ stále nedostatočne zastúpené v oblasti vedy
10.04.2013 Budúcnosť energetiky v EÚ - Používanie uhlia a ropy, sa bude musieť výrazne obmedziť.
02.04.2013 Udržateľná mobilita pre európske mestá - Experti na dopravu a mobilitu vyzývajú k dlhodobej vízii
18.03.2013 Koniec testovania kozmetiky na zvieratách v EU - V celej EÚ nadobudol účinnosť zákaz testovania na zvieratách
12.03.2013 Problematika plastového odpadu v životnom prostredí - Plasty sú relatívne lacné a mnohotvárne, no nielen to.
19.02.2013 EK hľadá špecialistov do programu Horizont 2020 - Horizont 2020 je nový program
30.10.2012 Erasmus - najviditeľnejšia časť väčšieho problému - Výpadok rozpočtu sa týka nielen programu vzdelávania
24.09.2012 Výhody a nevýhody ťažby bridlicového plynu - Aké výhody by ťažba mohla priniesť a aké sú jej riziká?
03.09.2012 Nové technológie majú otvárať vzdelávanie - Rozvoj znalostí a zručností s novými digitálnymi technológiami
22.05.2012 Vysoké školstvo v Európe sa musí modernizovať - Ak chce EÚ obstáť v svetovej konkurencii musí sa zlepšiť
21.03.2012 Vedci radia Komisii v boji proti klimatickej zmene - Celkový rozpočet, sa odhaduje na 1,14 miliardy eur
15.09.2011 Na vzdelávanie pôjde budúci rok viac než miliarda eur - Celkový rozpočet, sa odhaduje na 1,14 miliardy eur
11.08.2011 Nárast investicií do inovácií - EÚ očakáva nárast investícií do inovácií o 5 percent
29.06.2011 LIBER - Konferencia v Barcelone
22.06.2011 Nový rebríček univerzit - Komisia chce nový transparentnejší rebríček univerzít


Hlavné novinky:

03.09.2012
Nové technológie majú otvárať vzdelávanie

Vzdelavanie EUEurópska komisia spustila konzultáciu na tému posilnenia rozvoja znalostí a zručností novými digitálnymi technológiami, ktoré majú pomôcť na ceste k otvorenému vzdelávaniu. Do 13. novembra 2012 sa vzdelávacie inštitúcie, verejné úrady, rôzne organizácie i jednotliví občania môžu zapojiť do online konzultácie s názvom Otváranie vzdelávania. Týka sa európskej iniciatívy na posilnenie zavádzania takzvaných Otvorených vzdelávacích zdrojov (OER) v Európskej únii. Iniciatívu predstaví Európska komisia v polovici budúceho roka.

Pri spustení konzultácie EK uviedla: "Otvorený prístup k zdrojom vzdelávania ponúka bezprecedentnú príležitosť posilniť excelentnosť a rovnosť vo vzdelávaní. EÚ sa snaží pomôcť individuálnym žiakom i vzdelávacím a školiacim inštitúciám v členských štátoch, aby mali z týchto príležitostí úžitok a zvýšili svoj prínos pre spoločnosť." V roku 2001 americká škola MIT oznámila, že takmer všetky svoje kurzy sprístupní bezplatne na internete a UNESCO o rok na to zadefinovalo pojem OER. Postupne čoraz viac škôl, knižníc a ďalších organizácií začalo využívať nové možnosti, ktoré im informačné a komunikačné technológie poskytujú.

 

22.05.2012
Vysoké školstvo v Európe sa musí modernizovať

Vzdelavanie EUMedzi 500 najlepšími univerzitami sveta sa umiestnilo len 200 z 4000 vysokých škôl v EÚ. Ak chce EÚ obstáť v svetovej konkurencii, toto číslo sa musí zlepšiť. Europoslanci preto 20. apríla na plenárnej schôdzi v Štrasburgu prijali správu, v ktorej naliehajú na členské štáty a vysoké školy, aby systém vysokoškolského vzdelávania modernizovali.

Navrhujú rozšírenie prístupu k štúdiu ale aj podporu mobility a spolupráce univerzít s miestnymi podnikmi. Správa rumunského ľudoveckého poslanca Lászla Tőkésa reaguje na oznámenie Európskej komisie o výzvach, ktorým čelí vysoké školstvo v Európe a zaoberá sa zlepšením jeho kvality.

Vyzýva na zvýšenie počtu absolventov, zlepšenie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu, úpravu osnov pre požiadavky trhu práce a posilnenie prenosu vedomostí z univerzít do podnikov. Zodpovednosť za tieto politiky však nesú najmä členské štáty a samotné vysoké školy. Opatrenia EÚ ich úsilie iba dopĺňajú a koordinujú.

 

23.03.2012
Vedci radia Komisii v boji proti klimatickej zmene

globalne oteplovanieÚnia sa nemôže vyhovárať na ekonomickú krízu v boji proti zmene klímy, tvrdí mikrobiologička Anne Gloverová, ktorú v decembri predseda Európskej komisie Barroso vymenoval za prvú hlavnú poradkyňu Európskej komisie pre vedu. Vedkyňa Anne Gloverová sa zaoberá molekulárnou biológiou. Vo vedeckých otázkach radila už aj škótskej vláde.Mnohé európske štáty krátia kvôli kríze svoje verejné výdavky a priemyselné firmy lobujú proti ďalším nákladom na klimatickú politiku. Gloverová napriek tomu varuje, že Európa si nemôže dovoliť odkladať znižovanie emisií. „Je mimoriadne frustrujúce  pozerať sa na členské štáty, ako kvôli recesii obmedzujú redukcie emisií,“ povedala.

Ak budeme ignorovať klimatické zmeny, vráti sa nám to v podobe svetových konfliktov, masovej migrácie a napokon aj v rapídnom zmenšovaní svetovej populácie, myslí si Gloverová. Globerová poukázala na paralelu v boji proti kríze a v boji proti klimatickým zmenám. Aj štáty si začínajú uvedomovať, že nemôžu len škrtať výdavky bez podpory ekonomického rastu. Kríza nedostatku prírodných zdrojov znamená, že by sme mali obmedziť spotrebu."Najjednoduchší spôsob uvažovania o vytváraní nových pracovných miest je vyrábať viac vecí, ktoré si môžu ľudia kupovať. Ale môj názor je, že to nemôžeme robiť, lebo vyčerpáme všetky zdroje," myslí si vedkyňa.

15.09.2011
Na vzdelávanie pôjde budúci rok viac než miliarda eu
r

eu educationV piatok (9. septembra.) zverejnila Európska komisia všeobecnú výzvu na predloženie návrhov pre účasť v Programe celoživotného vzdelávania (LLP) v roku 2012. EÚ cez tento program umožňuje ľuďom všetkých vekových kategórií získať nové skúsenosti prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy či štúdia v zahraničí. LLP sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, podporuje spoluprácu medzi školami, univerzitami i firmami v rôznych európskych krajinách.

Projekty v rámci výzvy sú dostupné pre žiadateľov z 27 členských krajín EÚ, krajín EHP/EZVO Island Lichtenštajnsko, Nórsko Švajčiarsko a z kandidátskych štátov Chorvátsko Turecko . Mnohostranné projekty a siete sú otvorené aj partnerom z tretích krajín. Okrem programov Comenius Erasmus, Leonardo da Vinci, GRUNDTVIG a Jean Monnet, sú financie určené aj na aktivity spolupráce v oblasti výuky jazykov, informačných a komunikačných technológií, šírením a zužitkovaním výsledkov.

 

11.08.2011
Nárast investicií do inovácií

V priebehu nasledujúcich dvoch rokov plánujú najväčší európski investori v oblasti výskumu a vývoja zvýšiť finančnú podporu inovácií o päť percent ročne. V porovnaní s minuloročnými očakávaniami ide pritom o viac ako dvojnásobný nárast a zároveň ide o významnú zmenu oproti roku 2009, kedy investície najväčších spoločností so sídlom v EÚ dokonca zaznamenali pokles o takmer tri percentá.

V súlade s týmto cieľom oznámila Európska komisia už minulý mesiac investície do inovácií v celkovej hodnote približne sedem miliárd eur ako súčasť Siedmeho rámcového programu (FP7), ktoré majú pomôcť vytvoriť takmer 174 tisíc pracovných miest z krátkodobého a 450 tisíc miest z dlhodobého hľadiska. Prieskumu EK sa spolu zúčastnilo 205 spoločností, ktoré majú na svedomí investície do vedy a výskumu v hodnote takmer 40 miliárd eur, teda približne 30 percent celkových investícií. Tieto odhadujú, že k najväčšiemu percentuálnemu zvýšeniu investícií dôjde v Číne (25 percent) a v Japonsku (17 percent).

 

14.4.2011
Budúca stratégia pre Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT)

eitDňa 14.apríla 2011 začala Európska komisia otvorenú verejnú konzultáciu o budúcej stratégii pre Európsky inštitút pre inovácie a technológie(EIT), ktorého hlavným cieľom je  zvýšiť vplyv Európy v oblasti inovácií a stať sa hlavnou hybnou silou trvalo udržateľného európskeho rastu a konkurencieschopnosti. Po úspešnej počiatočnej fáze fungovania EIT budú výsledky týchto konzultácií začlenené k strategickým programom inovácií pre ETI, ktorý by mala Európska komisia schváliť do konca tohto roka. Na programe bude načrtnúť systém hlavných priorít do roku 2020, zameraných na ciele, riadenie, financovanie a budúce prioritné témy EIT a jeho znalostných a inovačných spoločenstiev. Do verejnej konzultácie môžu prispieť všetci občania a organizácie na európskej, národnej a regionálnej úrovni zapojení do znalostného trojuholníka teda vyššieho vzdelania, výskumu, podnikania a inovácií, rovnako ako orgány verejnej moci prostredníctvom dotazníka cez nasledujúci odkaz: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html, alebo posielať správy o postojoch na nasledujúci e-mail: eac-sia-consultation@ec.europa.eu v termíne do 30.júna 2011.