domov - Veda a spoločnosť - Veda v Centre

V Veda v Centre


Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnostiCVTI SR uviedlo do života cyklus neformálnych stretnutí verejnosti s vedeckými osobnosťami pri káve. 

Kedy a kde prebieha?

Bratislava

Stretnutie vo vedeckej kaviarni je organizované pravidelne každýposledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v kongresovej sále Centra vedeckotechnických informácií SR na 2. poschodí.
Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008

Nitra

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje vedeckú kaviareň v spolupráci s NCP VaT pravidelne každý predposledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. vDivadelnej kaviarni Tatra v Starom divadle K. Spišáka v Nitre.
Prvá kaviareň sa uskutočnila 22. 10. 2009.

Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje vedeckú kaviareň  Veda v CENTRE na podnet NCP VaT, CVTI SR každýpredposledný štvrtok v mesiaci v popoľudňajších hodinách (15.30 alebo 17.00 hod.) v priestoroch Rektorátu UMB.
Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 10. 2010.

Prešov

Prešovská univerzita v Prešove organizuje v spolupráci s NCP VaT, CVTI SR pravidelný cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky - Veda v CENTRE v študentskej jedálni PU na ul. 17. novembra v Prešove o 15.30 hod. Podujatie sa koná vždyposlednú stredu v mesiaci.
Prvá kaviareň sa uskutočnila 27. 10. 2010.