domov - O portáli

O portáli Veda a Technika SR


mineduProjekt www.veda-technika.sk je samostatný nezávislý projekt nadšencov pre popularizíciu vedy a techniky na Slovensku. Náš projekt vznikol za účelom zlepšovania informovanosti spoločnosti o doterajších a budúcich krokoch technologického rozvoja na našom území ale aj v zahraničí. Informačný portál pre popularizáciu vedy čerpá informácie iba z oficiálnych a overených zdrojov slovenských inštitúcií a združení.

Cieľom nášho portálu je poskytnúť overené a presné informácie zamerané na vedu a techniku. Informácie o možnosti vzdelávania sa ako aj informácie o prebiehajúcich a očakávaných podujatiach zameraných na vzdelávanie. V neposlednom rade informujeme o dosiahnutých výsledkoch v obore a inováciach v technologickom odvetví.