domov - Odkazy

Odkazy spriatelených stránok


Zoznam popredných slovenských internetových stránok venújucich sa vzdelávaniu, technológiam a vedeslovensko znak:

www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
www.edicny-portal.sk Edičny portál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
www.iedu.sk Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.asfeu.sk Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EU
www.nucem.sk Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
www.statpedu.sk Štátny pedagogický ústav
www.cvtisr.sk Centrum vedecko-technických informácií SR
www.apvv.sk Agentúra na podporu výskumu a vývoja
www.antidoping.sk Antidoping Slovakia - Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
www.iuventa.sk IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
www.etwinning.sk eTwinning - Partnerstvá európských škôl
www.becep.sk Bezpečnosť cestnej premávky
www.kbnm.sk Knižnica Bratislava Nové mesto
www.vup.sk Vyskumnný ústav potravinársky
www.saia.sk Poskytuje informácie o možnostiach študijných a výskumných pobytov v zahraničí, administruje viacero mobilitných grantov a štipendií a poskytuje poradenstvo pri prijímaní zahraničných študentov a výskumníkov.
www.euraxess.sk Portál EURAXESS Slovensko je súčasťou európskej siete mobilitných portálov EURAXESS, poskytujúcich komplexné informácie potrebné v prípade mobility výskumných pracovníkov, a to ako vysielaných, tak aj prijímaných.
www.aivd.sk Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike. Asociácia organizuje pre svojich členov odborné semináre, tematicky zamerané na aktuálne problémy vzdelávania dospelých
ak.aos.sk Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
www.dovolenka-egypt.sk Dovolenky v Egypte, hotely, last minute
www.starlib.sk Staromestská knižnica v Bratislave
www.digitalpylon.com Spoločnosť venujúca sa SEO, optimalizácií a internetu.
www.vsbm.sk Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
www.mobilnaklimatizacia.sk Informácie pre spotrebiteľov
www.spgk.sk Slovenská pedagogická knižnica
www.sek.euba.sk  Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
www.vkmr.sk Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
www.fem.uniag.sk/acta/sk Vedecké časopisy Acta
www.krajskakniznicazilina.sk Krajská knižnica v Žiline
www.tuke.sk Technická univerzita v Košiciach
www.euractiv.sk Najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii
www.stuba.sk Slovenská technická univerzita v Bratislave
www.uniba.sk Univerzita Komenského v Bratislave
www.svetelneznecistenie.sk Slovenská stránka medzinárodného projektu "Koľko hviezd ešte vidíme?

 

Zoznam spriatelených portálov venújucich sa vzdelávaniu, technológiam a vede:

svet
Mobilné klimatizácie rôznych značiek s darčekom a za najlepšie ceny na trhu. Ponúkame značky Sakura, Daitsu, Remko, Sinclair, Refredo a Dantherm.
Na základe Vašich požiadaviek Vám vieme do 24 hod. prideliť kvalitného odborníka, ktorý s Vami skonzultuje vstupné parametre práce, termíny vypracovania podkladov a navrhne cenu vykonaných prác.
www.veda.cz Cílem portálu je shromažďovat informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu, informovat o konferencích, přednáškách a aktuálních novinkách z různých oborů. Portál Věda.cz není specializovaný na konkrétní vědní disciplínu, ale snaží se přinášet informace napříč všemi obory.
CloudEnhancer.com Zahraničný portál porovnávajúci cloudové a úložiskové riešenia pre firmy ako aj jednotlivcov.
CHEMAGAZÍN Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi zasílaný zdarma v ČR a SR - organizátor veletrhu LABOREXPO
Uloziska.sk Rozcestník pre cloudové riešenia pre jednotlivcov ako aj pre spoločnosti.

 

baner veda technikaInternetové stránky podporujúce vedu, vzdelanie a výskum sú prostriedkom k dosiahnutiu celosvetovej stratégie vzdelávania. Každá stránka je svojím spôsobom nápomocná a účinná pri rozvoji a podpore vzdelávania spoločnosti. Podporujeme aktivity vyššie uvedených webových stránok.