domov - Odkazy

Odkazy spriatelených stránok


Zoznam popredných slovenských internetových stránok venújucich sa vzdelávaniu, technológiam a vedeslovensko znak:

www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
www.edicny-portal.sk Edičny portál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
www.iedu.sk Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.asfeu.sk Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EU
www.oneseo.biz Technologické spracovanie internetových stránok
www.nucem.sk Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
www.statpedu.sk Štátny pedagogický ústav
www.cvtisr.sk Centrum vedecko-technických informácií SR
www.apvv.sk Agentúra na podporu výskumu a vývoja
www.antidoping.sk Antidoping Slovakia - Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
www.iuventa.sk IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
www.etwinning.sk eTwinning - Partnerstvá európských škôl
www.becep.sk Bezpečnosť cestnej premávky
www.kbnm.sk Knižnica Bratislava Nové mesto
www.vup.sk Vyskumnný ústav potravinársky
www.saia.sk Poskytuje informácie o možnostiach študijných a výskumných pobytov v zahraničí, administruje viacero mobilitných grantov a štipendií a poskytuje poradenstvo pri prijímaní zahraničných študentov a výskumníkov.
www.euraxess.sk Portál EURAXESS Slovensko je súčasťou európskej siete mobilitných portálov EURAXESS, poskytujúcich komplexné informácie potrebné v prípade mobility výskumných pracovníkov, a to ako vysielaných, tak aj prijímaných.
www.aivd.sk Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike. Asociácia organizuje pre svojich členov odborné semináre, tematicky zamerané na aktuálne problémy vzdelávania dospelých
ak.aos.sk Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
www.dovolenka-egypt.sk Dovolenky v Egypte, hotely, last minute
www.starlib.sk Staromestská knižnica v Bratislave
www.digitalpylon.com Spoločnosť venujúca sa SEO, optimalizácií a internetu.
www.vsbm.sk Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
www.mobilnaklimatizacia.sk Informácie pre spotrebiteľov
www.spgk.sk Slovenská pedagogická knižnica
www.sek.euba.sk  Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
www.vkmr.sk Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
www.eprofi.sk Technika, stavebníctvo, priemysel.
www.fem.uniag.sk/acta/sk Vedecké časopisy Acta
www.potravinarstvo.com Vedecký časopis Potravinárstvo
www.krajskakniznicazilina.sk Krajská knižnica v Žiline
www.tuke.sk Technická univerzita v Košiciach
www.dokonalakupelna.sk Sanitárne produkty, kvalitný eshop.
www.eprofi.cz Profesionální stroje a nářadí, topidla, odvlhčovače
www.euractiv.sk Najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii
www.sanovo.sk Spoločnosť sanovo venujúca sa predaju sanitárnej techniky
www.stuba.sk Slovenská technická univerzita v Bratislave
www.finscreener.com Nástroj na monitorovanie burzových indexov
www.uniba.sk Univerzita Komenského v Bratislave
www.svetelneznecistenie.sk/stars Slovenská stránka medzinárodného projektu "Koľko hviezd ešte vidíme?

 

Zoznam spriatelených portálov venújucich sa vzdelávaniu, technológiam a vede:

svet
Chempoint ChemPoint je centrální místem pro zveřejnění zajímavých informací týkajících se technologického pokroku v aplikované chemii s cílem podpořit spolupráci mezi odborníky, firmami a vývojovými institucemi v rámci České republiky.
Na základe Vašich požiadaviek Vám vieme do 24 hod. prideliť kvalitného odborníka, ktorý s Vami skonzultuje vstupné parametre práce, termíny vypracovania podkladov a navrhne cenu vykonaných prác.
www.veda.cz Cílem portálu je shromažďovat informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu, informovat o konferencích, přednáškách a aktuálních novinkách z různých oborů. Portál Věda.cz není specializovaný na konkrétní vědní disciplínu, ale snaží se přinášet informace napříč všemi obory.
CHEMAGAZÍN Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi zasílaný zdarma v ČR a SR - organizátor veletrhu LABOREXPO
www.2012expohr.org Svetová výstava v Južnej Kórei zameraná na ochranu oceánov

 

baner veda technikaInternetové stránky podporujúce vedu, vzdelanie a výskum sú prostriedkom k dosiahnutiu celosvetovej stratégie vzdelávania. Každá stránka je svojím spôsobom nápomocná a účinná pri rozvoji a podpore vzdelávania spoločnosti. Podporujeme aktivity vyššie uvedených webových stránok.