news
Aktuality Veda a Technika

Chcete tu prezentovať svoju vedeckú prácu prípadne poukázať na zaujímavú udalosť prosím neváhajte nás kontaktovať.

29.09.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Noc výskumníkov 2015 predstavila „cestu k srdcu“

noc vyskumikov„Cesta k srdcu“, s takýmto príznačným názvom sa Ústav pre výskum srdca, Slovenskej akadémie vied úspešne zapojil do 9. ročníka Európskej noci výskumníkov. Tisíce návštevníkov podujatia mali možnosť prejsť sa tajuplným svetom komôr a predsiení a byť tak doslovne súčasťou nadrozmerného nafukovacieho modelu srdca.

Jedinečná atrakcia spoločne s edukačným výkladom našich mladých vedcov umožnili pútavou formou komplexne priblížiť činnosť najdôležitejšieho orgánu tela. Najmladší účastníci si mali možnosť vyskúšať prácu s laboratórnou pipetou a pripraviť si svoj prvý farebný roztok. Pre tých starších bol pripravený vedomostný kvíz a praktické ukážky merania krvného tlaku.

Príjemne nás potešil obrovský záujem návštevníkov o prezentované aktivity, ako aj o samotnú problematiku kardiovaskulárneho výskumu. Veríme, že týmto skvelým podujatím sa nám podarilo poukázať na dôležitosť poznania správnej funkcie srdca, nevyhnutnosť jeho prevencie a potreby udržiavať srdce v dobrej fyzickej kondícii. Odmenou za toto poznanie nám bude zdravé srdce... pokračovanie článku

 

21.09.2015

sav

zdroj:
www.tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

V tomto roku sa uskutoční už 18. ročník mimoriadne atraktívnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Žiaci prezentujú svoje práce už tradične na vynikajúcej úrovni formou panelovej prezentácie, alebo trojrozmerného exponátu. Festival organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku o.z. (AMAVET) a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorá je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

TVAT

Festival vedy a techniky AMAVET sa predstaví ako jedno z hlavných podujatí TVT 2015. Organizátori z občianskeho združenia Asociácie pre mládež, vedu a techniku o.z. pripravili pre účastníkov bohatý program. V rámci festivalu sa všetci účastníci môžu zapojiť do workshopov, diskusií s odborníkmi a rôznych exkurzií. Odborná komisia bude vyberať tie najzaujímavejšie projekty. Súťažiaci majú možnosť získať množstvo hodnotných cien, ako aj reprezentovať AMAVET a Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach... pokračovanie článku

 

02.09.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Prihláste sa na Dni Excelentnej Vedy

Academie EuropaeaYoung Academy of Europe, Academy of Young Scholars and Artists a Academia Europaea Knowledge Hub Wrocław pozývajú výskumníkov (PhD a postdoktorandov) k účasti na podujatí Dni Excelentnej Vedy (Excellent Science Days), ktoré sa uskutoční vo Vroclavi (PL) v dňoch 5. - 6. novembra 2015.

Hlavným cieľom Dní Excelentnej Vedy je podpora excelentnosti naprieč celou Európou prostredníctvom posiľnenia potenciálu mladých výskumníkov zo strednej a východnej Európy stať sa konkurenčne schopnými na poli európskych výskumných a kooperačných programov (napr. ERC, COST, FET, Marie Curie) a rozšíriť ich schopnosti úspešne publikovať svoje výskumné práce v top odborných časopisoch venovaných prírodným vedám.... pokračovanie článku

 

18.08.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Slovenskí študenti získali medaily na astronomickej a astrofyzikálnej olympiáde

IOAAS dvoma striebornými medailami a jedným čestným uznaním sa z Medzinárodnej astronomickej a astrofyzikálnej olympiády (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA) v Indonézii vrátila výprava slovenských astronomických nádejí. Podľa dosiahnutého výsledku, Slovenská republika bola v oficiálnom rebríčku úspešnosti najlepšou európskou krajinou a celosvetovo sa umiestnila na 8. mieste.

Na 9. ročníku olympiády, ktorá sa konala v meste Magelang na centrálnej Jáve, sa zúčastnilo rekordných 318 účastníkov zo 41 krajín sveta. Pre päticu najlepších študentov zo slovenského finále Astronomickej olympiády bola okrem náročnej teoretickej časti veľkou výzvou aj orientácia na indonézskej južnej oblohe. Naši reprezentanti sa predvídavo pripravovali počas záverečného sústredenia v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, vďaka ústretovosti jej riaditeľa RNDr. Petra Augustína. Mgr. Tomáš Dobrovodský viedol prípravu študentov v planetáriu a chlapci si tiež vyskúšali náročnú dátovú analýzu, ktorú zostavil náš najskúsenejší reprezentant Miroslav Gašpárek. Bol to dobrý krok,“ uviedol po olympiáde vedúci výpravy RNDr. Ladislav Hric, CSc. z Astronomického ústavu SAV, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

Napriek mimoriadnej náročnosti tohtoročnej olympiády – porovnateľnej s predchádzajúcimi v Rumunsku či v Poľsku – naši študenti vybojovali pre Slovensko dve strieborné medaily a jedno čestné uznanie. Najlepšie sa umiestnil Jozef Lipták z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, ktorý celkovo skončil na 13. mieste. Od zlatej medaily ho delili iba dve priečky. Druhým strieborným medailistom bol Púchovčan Miroslav Gašpárek zo Súkromného gymnázia v Žiline. Je jediným študentom v doterajšej histórii tejto olympiády, ktorý na IOAA získal všetky možné ocenenia (od účastníckeho certifikátu z IOAA 2011 v Poľsku, až po zlatú medailu a celkové 6. miesto z gréckej olympiády z roku 2013). Juraj Halabrin, rodák z Komárna, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal čestné uznanie. Ďalšími reprezentantmi boli Martin Okánik taktiež z Gymnázia J. G. Tajovského a Martin Murin, absolvent bratislavského Gymnázia Jura Hronca,“ zhodnotil L. Hric... pokračovanie článku

 

03.08.2015zdroj:
www.minedu.sk

Riaditelia škôl musia dávať väčší pozor na to, koho vpustia do tried

Slovenskí branciV novom školskom roku by mali riaditelia prísnejšie dbať na odbornú garanciu preventívnych aktivít a programov“, tvrdí minister školstva Juraj Draxler. Upozorňuje, že prípadné prednášky a cvičenia od extrémistických organizácií môžu vážne ohroziť osobnostný vývoj detí a žiakov. „Chcel by som požiadať riaditeľov, aby dali veľký pozor na to, koho vpustia k deťom do tried a v prípadne branných cvičení spolupracovali najmä s našou armádou,“ vyzýva šéf rezortu.

Minister tak reaguje na množiace sa prípady neodborného vyučovania a verbovania do polovojenských skupín blízkych k extrémnej pravici. Mnohé prípady sa už viac krát objavili aj v médiach: (Článok 1, Článok 2, Článok 3)

Obrátiť by sa tiež mali na útvary Krajských riaditeľstiev Policajného zboru či na Hasičský a záchranný zbor. Tieto plnia úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia a majú pre žiakov pripravené vlastné aktivity, ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom... pokračovanie článku

 

23.07.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Otvárací seminár programu SASPRO

SasproVedcov, prichádzajúcich zo zahraniča na vedecké pracoviská SAV v štipendijnom programe SASPRO uviedli dňa 22. júla 2015 v Aule SAV členovia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied – predseda Pavol Šajgalík a podpredsedníčka Eva Majková. Hosťami slávnostnéo seminára bola Ľudmila Majláthová zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Róbert Szabó, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program SAV SASPRO vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou zo 7. rámcového programu – Akcie Marie Curie, schéma Ľudia. Úspeční uchádzači z prvej výzvy sú skúsení vedci prichádzajúci z členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín (schéma Incoming), a  tiež občania Slovenskej republiky, ktorí po svojom univerzitnom a pracovnom pôsobení v zahraničí prichádzajú rozvíjať svojej vedecké bádanie do Slovenskej akadémie vied (schéma Reintegrácia) na obdobie jedného až troch rokov. Z 19 štipendistov z prvej výzvy SASPRO sú dvanásti Slováci a siedmi vedci sú pôvodom z iných krajín: piati vedci pôsobia v oblasti vied o neživej prírode, desiati vedci sú oblasti vied vied o živej prírode a biomedicínskych vied, štyria z oblasti vied o spoločnosti a kultúre.

Predseda SAV Pavol Šajgalík na úvod seminára povedal, že prvýkrát v histórii nastala chvíľa, keď Slovenská akadémia vied  privítala 19 špičkových pracovníkov zo zahraničia. SAV ponúka vedcom nielen ich ďalšiu príležitosť, ale stáva sa tak atraktívnym pracoviskom pre vedcov s predchádzajúcimi vedeckými úspechmi na svetových univerzitných a vedeckých pracoviskách.

"Cieľom nášho projektu je pozdvihnúť vedeckú úroveň SAV na európsku, i vyššiu úroveň. Dôležitý je ľudský kapitál. Dosiaľ sme získali množstvo prístrojovej infraštruktúry zo štrukturálnych fondov EÚ, a my ešte potrebujeme pozdvihnúť ducha a pracovať takpovediac 24 hodín denne. Očakávame, že prejavom tejto ambície bude vykonaná práca a predovšetkým ľudia, ktorí zvýšia prestíž Slovenskej akadémie vied. To od nás očakáva nielen verejnosť, ale aj my sami od seba."... pokračovanie článku

 

06.07.2015

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Odpad je kľúčom k ochrane klímy, tvrdí štúdia

Rastúce množstvo odpadu stále viac zaťažuje klímu a to najmä v novo industrializovaných krajinách, v ktorých emisie skleníkových plynov neustále narastajú.

Klimaticke zmenyNa základe výsledkov pre krajiny OECD Spojené štáty, Indiu a Egypt môžeme povedať, že emisie metánu súvisiace so skládkovaním odpadu, sú jedným z hlavných príčin znečistenia skleníkovými plynmi,“ hovoria autori štúdie nemeckej Agentúry pre životné prostredie, v ktorej porovnávali potenciál odpadového hospodárstva na ochranu klímy a to v krajinách OECD, ale aj v Indii, Egypte a Spojených štátoch.

Len niekoľko z krajín OECD, ako napríklad Japonsko ktoré vôbec alebo len zriedka skládkuje organický odpad, bolo schopných zmierniť túto záťaž pre ovzdušie a životné prostredie. Výsledky naznačujú, že čím viac odpadu sa recykluje a ďalej spracováva, tým pozitívnejšia je „klimatická“ stopa danej krajiny. Z krajín EÚ slúži ako najpozitívnejší príklad vplyvu odpadu na ochranu klímy Nemecko ktorého odpadové hospodárstvo je od 90. rokov založené na rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

V roku 1990 predstavovalo nakladanie s odpadmi výraznú záťaž pre ovzdušie s približne 38 miliónmi ton emisií ekvivalentu CO2 ročne. Už v roku 2006 však odpadový priemysel dokázal nemeckému hospodárstvu ušetriť až 18 miliónov ton ekvivalentu CO2. Tento výsledok bol možný najmä vďaka zákazu priameho skládkovania komunálneho odpadu, ale aj zvýšením materiálového a energetického využitia odpadov... pokračovanie článku

 

22.06.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

STU otvára centrum aplikovaného výskumu polymérov

STU výskum polymérovUnikátny vynález biodegradovateľných plastov z obnoviteľných materiálov zaujal verejnosť a pritiahol firmy. Tie chcú vynález vedcov využiť vo výrobe. Slovenská technická univerzita v Bratislave teraz robí ďalší krok. Vo štvrtok 18. júna 2015 slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

Centrum vzniklo na základe spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU s komerčnou sférou a kúpu prístrojov finančne podporila ASFEU - Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (v rámci projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov). Vďaka prístrojovému vybaveniu ide o špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú tiež testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry.

Hlavným zameraním centra je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológii z laboratória do priemyselnej praxe. Aktuálne tu vedci spolu s podnikmi hľadajú využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV, teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.. pokračovanie článku

 

17.06.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Bio-based Industries H2020

BBI 2020Spoločný podnik Bio-based Industries (BBI) vznikol ako partnerstvo verejného a súkromného sektora zamerané na zvýšenie investícií do rozvoja udržateľného priemyselného sektora na báze obnoviteľných a bio zdrojov v Európe ako súčasť programu Horizont 2020.

Cieľom BBI je zabezpečiť prínos pre životné prostredie a sociálno-ekonomickú situáciu európskych občanov, zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, ako aj prispieť k profilovaniu Európy ako kľúčového hráča v oblasti výskumu, predstavenia a implementácie vyspelých biotechnologických produktov a biopalív.

Spoločný podnik BBI bude taktiež hrať dôležitú úlohu pri rozvoji biohospodárstva v Európe, nakoľko zámerom BBI je prispieť k hospodárstvu založenému na efektívnejšom využití zdrojov a udržateľnom znižovaní emisií uhlíka, ako aj prispieť k zvýšeniu hospodárskeho rastu najmä vo vidieckych oblastiach prostredníctvom rozvoja udržateľného a konkurencieschopného biopriemyslu v Európe.. pokračovanie článku

 

05.06.2015zdroj:
smartcity360.org

Bratislava bude hostiť medzinárodný summit SMART CITY 360

smar city summitExplózia inovácií a ich prenos do praxe“ je hlavné motto summitu SMART CITY 360 (SMART CITY 360 Summit), ktorý organizuje Európska aliancia pre inováciu (EAI). Podujatie sa uskutoční v termíne 13. do 16. októbra 2015 a bude paralelne prebiehať v Bratislave a v kanadskom Toronte. Ambíciou tohto podujatia je prepojenie, na prvý pohľad rozdielnych svetov výskumných pracovníkov, vládnych organizácií, start-upov a súkromného sektora do jedného kooperujúceho systému.

Program summitu je koncepčne rozdelený do troch oblastí, technologickej, spoločenskej a inovačnej. Spolu vytvárajú platformu pre medzinárodnú prezentáciu vedeckej spolupráce, prepájajú výskum a prax, ale hlavne dostávajú do popredia záujmu širokej verejnosti témy ako „Smart city“ alebo „Mobilita“.

Počas trvania summitu bude v oboch mestách zároveň prostredníctvom telemosta prebiehať 13 panelových konferencií zameraných na rôzne, v súčasnosti aktuálne témy, ako E-mobilita, urbanizácia, Big Data , úspora energií a iné.... pokračovanie článku

 

25.05.2015zdroj:
www.cvtisr.sk

Výsledky súťaže Vedec roka SR 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 12. mája 2015 v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave. Odovzdávania cien sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING., rektori slovenských univerzít a rodiny ocenených. Hodnotiacu komisiu tento rok viedla podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc.

VEdec roka 2014

Prezident SR Andrej Kiska vo svojom príhovore poukázal na to, že štát a spoločnosť na špičkových výskumníkov často zabúda. „Stretávam sa s vedcami a počúvam vaše názory a návrhy a ako prezident často upozorňujem na problémy, ktoré musí naša krajina v tejto oblasti riešiť. Nie o päť-desať rokov, ale dnes, v najbližšej budúcnosti", dodal vo svojej reči... pokračovanie článku

 

07.05.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Vedec roka SR 2014

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, aj tento rok vyhlásili súťaž významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2014.

Vedec Roka 2014

Cieľom 18. ročníka súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Tento ročník súťaže sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Dizajn tohtoročného ocenenia navrhol talentovaný študent, Jakub Masár, z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 12. 5. 2015 o 10.00 hod. v Štúdiu č. 5, Slovenského rozhlasu v Bratislave... pokračovanie článku

 

20.04.2015zdroj:
www.cvtisr.sk

Letná škola inovátorov

Letná škola inovátorov je zameraná na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startapistov a novátorov so zámerom stimulovať inovačný potenciál. Absolvent Letnej školy inovátorov bude vedieť ohodnotiť svoj nápad a získa vedomosti ako s nápadom ďalej postupovať. Letná škola bude prebiehať vo forme workshopov a tímovej práce, každý tím bude pracovať na projekte, ktorý bude mať možnosť v závere letnej školy predniesť a prediskutovať.

Letna skola inovatorov 2015

29.6.–3.7.2015 máš voľno v kalendári? Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí?... pokračovanie článku

 

07.04.2015zdroj:
www.minedu.sk

Európsky výskumný priestor otvára dvere aj mladým slovenským vedcom

vedecRiešenie výskumného projektu priamo v centrách európskych infraštruktúr, pod vedením skúsených a renomovaných zahraničných vedcov – na tieto účely poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) dotácie, o ktoré sa môžu záujemcovia uchádzať do 17. apríla 2015.

MŠVVaŠ SR oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácií na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v európskom výskumnom priestore. Dotácie sú smerované na stážové pobyty študentov, doktorandov a postdoktorandov vo veku do 35 rokov. Poskytnutie dotácií je v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, je naviazané na členské výskumné centrá infraštruktúr Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI Roadmap)... pokračovanie článku

 

23.03.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Inžinieri z CERNu na STU

CERNInžineiri z CERNu budú prednášať na FEI STU. Prednáškový cyklus Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov sa uskutoční 25. marca 2015, v čase 14:30 – 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3. Pôjde o sériu kratších prednášok od ľudí, ktorí v CERNe pracujú na tom, aby všetky experimenty fungovali tak ako majú.

Aj oficiálne propagačné materiály tohto svetového strediska pre výskum fyziky uvádzajú, že ,,tam pracuje desaťnásobne viac inžinierov a technikov ako fyzikov – výskumníkov. Prečo? Sú totiž základom všetkých činností v CERNe – aby sme mohli posúvať hranice experimentálnej fyziky, musia inžinieri a technici vytvoriť najlepšie prístroje na svete.''

Cieľom prednášok ma FEI je upriamiť pozornosť aj na technické študijné odbory, ktoré môžu študenti absolvovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem iného sa záujemcovia dozvedia aj to, ako sa môžu Slováci do výskumu v CERNe zapojiť. Prednášky pri príležitosti výročia CERNu sa ukutočnia aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave “Úžasný svet CERNu a jeho výskum – Staň sa súčasťou!” Rovnako 25. marca 2015 ich tu organizuje UK spolu s MŠVVaŠ SR. Táto časť sa zameriava predovšetkým na prácu fyzikov v CERNe. Ako povedal generálny riaditeľ CERNu Rolf Heuer, "Šesť desaťročí je CERN miestom kde ľudia dokážu pracovať spolu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Tvoríme most medzi rôznymi kultúrami tým, že používame jediný univerzálny jazyk, ktorým je veda."

Vstup na podujatie Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov je voľný, úroveň prednášok bude prispôsobená poslucháčom... pokračovanie článku

 

23.02.2015zdroj:
www.tuke.sk

Startup Sharks Roadshow 2015 - Košice

Shark StartupZúčastni sa Startup Sharks Roadshow 2015 a zaži atmosféru Silicon Valley na vlastnej koži. Slovak Business Agency v spolupraci s TUKE ťa pozýva na prednášky a osobné konzultácie so svetovými spíkrami.

Logo Startup sharks Podujatie sa uskutoční 27.2.2015 o 9:00 hod. do 17:00 hod. v Aule Maxima (Letná 9, 042 00 Košice).

Hosťami budú CEO high-tech inkubátora v Silicon Valley, CEO technologického akcelerátora v Silicon Valley, predsedníčka Stanford Venture LAB, riaditeľ Garage Technology Ventures, riaditeľ Center for Entrepreneurship and Technology na UC Berkeley

ČOHO SA MÔŽEŠ ZÚČASTNIŤ?

  • Prednášok (9:00-17:00)- dozvieš sa viac o startupovom prostredí v Silicon Valley. Zistíš, aké projekty tam majú šancu uspieť, získaš ďalšie cenné informácie priamo od biznis žralokov spoza veľkej mláky.
  • Osobných konzultácií (14:30-19:00)- máš inovatívny nápad alebo vlastný startup a potrebuješ poradiť? Príď sa porozprávať s našimi spíkrami (POZOR! Počet miest je limitovaný, prihlás sa čo najskôr).... pokračovanie článku
 

16.02.2015zdroj:
www.minedu.sk

Slovensko sa stalo členom Európskej vesmírnej agentúry

Slovenskí vedci budú mať lepší prístup k strategickým informáciám a cennému know-how v oblasti kozmických aktivít a vývoja satelitných služieb. Slovensko sa dnes oficiálne stalo členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a riaditeľ Kabinetu generálneho riaditeľa ESA Karlheinz Kreuzberg dnes podpísali v Bratislave zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte.

ESA

"Pre nás je to zavŕšenie dlhoročného procesu, keď sme sa zapájali ešte ako pridružený člen do projektov vesmírnej agentúry a teraz získame väčšie možnosti podieľať sa na tomto zaujímavom vedeckom výskume," uviedol po podpise zmluvy Draxler. Podľa jeho slov slovenskí vedci, ale aj slovenské firmy získajú lepší prístup k projektom v oblasti kozmu. "Myslím si, že môžeme hrdo konštatovať, že sme sa stali členom akéhosi exkluzívneho klubu," dodal Draxler. Slovensko je deviatou krajinou, ktorá podpísala takúto dohodu. "Podpisom tejto zmluvy sa akoby spustili hodiny a do jedného roka musíme naplniť túto dohodu tým, že sa musia začať realizovať projekty," dodal Kreuzberg.

Slovenským výskumno-vývojovým organizáciám a inovačným firmám sa týmto krokom otvoria možnosti na participáciu na medzinárodných projektoch zameraných na vývoj technológií používaných vo vesmírnom sektore, ako aj v ostatných odvetviach hospodárstva. Členský príspevok, ktorý bude musieť Slovensko zaplatiť, sa odhaduje ročne na 1,4 milióna eur. Minimálne 85 percent z tejto sumy sa garantovane vráti cez projekty našich vedcov späť do slovenskej ekonomiky. Konkrétne výzvy na projekty by mali byť známe v priebehu tohto roka. Plnohodnotné členstvo môže Slovensko získať po piatich rokoch. Dovtedy budeme mať štatút spolupracujúceho štátu... pokračovanie článku

 

09.02.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum

MidasSlovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV, 22.12.2014). Umožní to prepojiť doterajšie výskumné aktivity ústavov SAV v kozmickej fyzike (vrátane astronómie, astrofyziky a geofyziky), kozmickej biológii a medicíne, materiálovom inžinierstve a v diaľkovom prieskume Zeme s aktivitami ESA. V súčasnosti sa v kozmickom výskume a astronautike presadzujú inteligentné senzory, v ktorých sa využívajú mikro-elektro-mechanické systémy (MEMS).

V senzorových moduloch sú MEMS využité hlavne ako snímače, pretože umožňujú dosahovať vyššiu presnosť, efektívnosť, menšie rozmery a nižšiu hmotnosť. Výskum a vývoj inteligentných senzorov a MEMS umožnil ich široké využitie v mnohých priemyslených oblastiach, napr. v automobilovom priemysle, medicíne, geofyzike a i. Pre aplikácie v kozmickom výskume je dôležitá aj odolnosť MEMS na žiarenie a vibrácie. Na Slovensku sa výskumom v oblasti senzorov a MEMS zaoberá niekoľko výskumných skupín v SAV a STU.

Príkladom využitia MEMS v kozmickom výskume je analyzátor prachových častíc MIDAS (Micro Imaging Dust Analysis System), jeden z viacerých vedeckých prístrojov umiestnených na kozmickej sonde Rosetta, ktorých úlohou je výskum kométy a jej okolia z väčšej vzdialenosti (Obr. 1). Analyzátor MIDAS umožňuje zachytiť a snímať jednotlivé prachové častice s vysokým rozlíšením, určiť ich tvar, orientáciu, merať množstvo jednotlivých častíc, elektrickú vodivosť a pod. Vo vývoji tohto analyzátora boli použité aj mikrosystémové technológie zo SAV.... pokračovanie článku

 

19.12.2014zdroj:
www.minedu.sk

Slovensko vstúpi do Európskej vesmírnej agentúry (ESA)

ESAEurópska vesmírna agentúra (ESA) bude mať nového člena – Slovensko. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Vďaka členstvu získame prístup k strategickým informáciám a cennému know-how v oblasti kozmických aktivít a vývoja satelitných služieb, čo krajine umožní využiť ich pre rozvoj svojich nových alebo inovovaných tovarov, výroby alebo služieb. Podľa našich informácií z auditu ESA, máme na Slovensku už teraz pripravené vývojové tímy z niekoľkých desiatok inštitúcií a firiem, ktoré chcú svoje projekty presunúť až za stratosféru.

Členský príspevok, ktorý budeme musieť zaplatiť, sa odhaduje ročne na 1,4 milióna eur. „Tieto peniaze sú však dobrou investíciou, pretože 85 % z tejto sumy sa garantovane vráti cez projekty našich vedcov späť do slovenskej ekonomiky a samozrejme, ak sa im bude dariť, môže sa vrátiť aj oveľa viac,“ uviedol minister. Našim výskumno-vývojovým organizáciám a inovačným firmám sa tak otvoria možnosti participovať na medzinárodných projektoch zameraných na vývoj technológií používaných vo vesmírnom sektore, ako aj v ostatných odvetviach hospodárstva. Navyše, očakávame aj vznik nových pracovných príležitostí, a to nie len u nás, ale aj v iných členských krajinách, s ktorými sa SR dostane do kontaktu počas spolupráce. Plnohodnotné členstvo môžeme získať po piatich rokoch. Dovtedy budeme mať štatút spolupracujúceho štátu.... pokračovanie článku

 

03.11.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk
www.incheba.sk

Pozvánka na Bibliotéku

BibliotekaVEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Vás pozýva na Medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA 2014 (INCHEBA, Bratislava) v dňoch 6. – 9. 11. 2014.

Knižný veľtrh Bibliotéka je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku s dlhou tradíciou a unikátnou atmosférou. Tradične ho doplní výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok. Prezentácie knižných titulov pre všetky vekové generácie, ale aj stretnutia s obľúbenými autormi, autorské čítania, divadelné predstavenia pre najmenších, literárne a výtvarné dielne – atraktívny sprievodný program sa nepochybne podieľa na vysokej návštevnosti.

Bibliotéka je tradične miestom odovzdávania ocenení najlepším autorom v rôznych kategóriách. Aj v tomto roku bude udelená honorovaná cena Bibliotéky ženskej autorke. Ocenený bude aj autor najlepšej fantastickej poviedky, ktorý dostane Cenu fantázie 2014 a ani počas tohto ročníka nebudú chýbať výstavy Najkrajšie knihy Slovenska a Najlepšie detské knihy... pokračovanie článku

 

21.10.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Najmocnejšia žena sveta na pôde Univerzity Komenského v Bratislave

Angela Merkelova UKBratislava 20. októbra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) nemeckej kancelárke Angele Merkelovej. Nemecká kancelárka, ktorá si prevzala titul na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenom o vedecké rady fakúlt UK, sa stala treťou ženou v histórii udeľovania čestných doktorátov najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity.

Prijmite, prosím, tento čestný titul ako znak rešpektu, úcty a obdivu voči vašej vedeckej a štátnickej práci, ako prejav uznania výnimočného prínosu k medzinárodnej spolupráci so zreteľom na rozvoj Európy a za vašu podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti pre našu spoločnú európsku budúcnosť,“ povedal na slávnostnom ceremoniáli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorá bola navrhovateľom čestného doktorátu, vo svojom príhovore priblížil vedeckú dráhu nemeckej kancelárky i jej spoluprácu s UK: „V období jej štúdia a počas jej vedeckej kariéry aktívne spolupracovala s fyzikálnymi chemikmi - prof. Urbanom a prof. Kellem z prírodovedeckej fakulty, ako aj s profesorom Hubačom z fakulty matematiky, fyziky a informatiky našej univerzity.“.... pokračovanie článku

 

29.09.2014

sav

zdroj:
www.nadacia-volkswagen.sk

Grantový program “Rozvíjať technik(o)u”

Nadacia VedaNadáciou Volkswagen Slovakia bol otvorený grantový program určený pre pedagógov technických univerzít na Slovensku Rozvíjať technik(o)u. Grantový program je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov atď.

Ciele grantového programu:

  • Spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
  • Podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
  • Podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou
  • Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou

Uzavierka prijímania žiadostí: 15. Október 2014
Maximálna suma pridelenej podpory:
 7 500€ na projekt
Realizácia projektov: November 2014 – Júl 2015

... pokračovanie článku

 

22.09.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Na STU vznikla pobočka Európskej aliancie pre inovácie

EAIEurópska aliancia pre inovácie zriadila na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave regionálnu pobočku. Otvoril ju rektor STU Robert Redhammer a prezident EAI Imrich Chlamtac v utorok 9. septembra 2014. sídli na Vazovovej 3 v Bratislave. Hlavnou kooordinátorkou projektu EAI SK je Dagmar Cagáňová z MTF STU.

Súčasná situácia v Európe a vo svete si vyžaduje inovácie. Európska aliancia pre inovácie je jedinečná, pretože buduje komunity - spája vlády, priemysel, výskumné inštitúcie a jednotlivcov s potenciálom pre rozvoj inovácii a ich aplikáciu v praxi. Najlepší jednotlivci sú tí, ktorí sú odborne pripravení. A takúto prípravu zabezpečujú v prvom rade univerzity. Práve univerzity sú motorom nových ideí, preto sme si vybrali za sídlo pobočky Slovenskú technickú univerzitu,“ povedal Imrich Chlamtac, prezident Európskej aliancie pre inovácie.

Veda a výskum patria na univerzity. A univerzitný výskum je zdrojom inovácií. Potvrdzuje to aj zriadenie regionálnej pobočky Európskej aliancie pre inovácie priamo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. STU má skúsenosti s prenosom poznatkov z vedeckého prostredia do praxe, podporuje vznik spin-off spoločností na základe výskumu vedcov. Transfer poznatkov do praxe však musí byť celospoločenskou prioritou, ak chceme udržať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer... pokračovanie článku

 

15.09.2014

sav

zdroj:
www.nocvyskumnikov.sk

Noc výskumníkov 2014

Ďalší ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov sa uskutoční 26. septembra 2014 a opäť Vám v piatich mestách na Slovensku priblíži tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu. Tešíme sa na Vás v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Tatranskej Lomnici!.

Noc vyskumnikov 2014

Projekt Festival vedy Noc výskumníkov na Slovensku bol podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie, od roku 2014 je to nový rámcový program pre výskum a inovácie - Horizont 2020. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

8.ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku sa bude aj tento rok konať už tradične posledný septembrový piatok - 26. 9. 2014. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov. Organizátori podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR, sľubujú opäť bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny... pokračovanie článku

 

26.08.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Architekti plánujú podobu budúcich solárnych miest

Solárne mestoMestá v budúcnosti zmenia podobu. Podľa smernice Európskej únie musia mať budovy o pár rokov nulovú spotrebu energie. Ak na domoch dnes pribúdajú solárne kolektory, v budúcnosti by si ekologické domy dokonca mohli ušetrenú energiu vymieňať s menej úspornými, napr. s historickými pamiatkami. Zmení sa aj tvar budov. Budú tvarované s ohľadom na pohyb slnka. Výskumom „solárnych miest“ sa zaoberajú odborníci z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Všetky nové budovy budú mať takmer nulovú spotrebu energie. Vyžaduje to od členských krajín Európska únia v smernici (Smernica 2010/31/EÚ, 2010 s. 153/18). „V praxi to znamená, že všetky domy musia mať vynikajúce izolácie na úrovni pasívnych domov a energiu, ktorú budú potrebovať, si podľa smernice musia vyrobiť sami, či už na povrchu, vo vnútri domu, alebo vo svojej blízkosti. Významná časť energie pritom má pochádzať z obnoviteľných zdrojov,“ vysvetľuje profesor Robert Špaček z Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU.

Smernica EÚ určuje, že nové či rekonštruované budovy, v ktorých sídlia verejné inštitúcie, musia túto požiadavku spĺňať už po 31. decembri 2018. Všetky ostatné nové či obnovované budovy potom od 31. decembra 2020. Architektom smernica otvára priestor na výskum. Odborníci na FA STU sa venujú výskumu tvarov budov, ktoré by čo najefektívnejšie využívali energiu zo slnka. Skúmajú tiež typy zástavby, orientáciu ulíc a ako by mohli štvrte s prebytkom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spolupracovať s menej úspešnými časťami mesta.

Aké teda budú mestá budúcnosti? „Budova bude nástrojom na bývanie a zmení sa jej vonkajšia podoba. Typickými sa stanú naklonené roviny, nielen strechy, ale možno aj múrov, aby sa zabezpečil čo najlepší prístup slnečného žiarenia. Ulice s orientáciou sever-juh budú pootočené o 45° ako ich poznáme z Barcelony či Rio de Janeiro. Takéto ulice sú počas roka rovnomernejšie preslnené – v lete príjemne zatienené a v zime naopak plné slnečných lúčov. Verejné priestory v meste tak môžu byť prívetivejšie. Pri výstavbe sa budú spájať moderné prvky a technológie a materiály, ktoré nenarúšajú životné prostredie, napr. drevo. Súčasťou budov budú solárne panely a kolektory,“ vymenúva Ján Legény z FA STU... pokračovanie článku

 

08.08.2014

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Monitorovať životné prostredie bude môcť každý

EveryAwareProjekt EveryAware, ktorý v najbližších siedmich rokoch EÚ podporí sumou 80 mld. eur, poskytne ľuďom jednoduchý, presný nástroj na meranie kvality ovzdušia a hluku. Chceli by ste vedieť akému množstvu emisií prízemného ozónu, elementárneho uhlíka a ďalších znečisťujúcich látok ste vystavení pri chôdzi či jazde na bicykli? Presne k tomuto účelu bola zostrojená aplikácia AirProbe, ktorá v kombinácii s malým snímacím zariadením zvyšuje povedomie ľudí o prostredí v ktorom žijú.

Nazhromaždené údaje sú k dispozícii pre všetkých občanov, vedcov a orgány. Každý, kto sa s údajmi dostane do kontaktu, získa lepší prehľad o životnom prostredí. „Cieľom projektu EveryAware je poskytnúť ľuďom jednoduchý, presný nástroj na meranie kvality ovzdušia a hluku. Výsledky nazbierané používateľmi aplikácií, potom analyzujeme," vysvetľoval koordinátor projektu Vittorio Loreto, vedúci výskumu nadácie ISI v Turíne a profesor fyziky na Univerzite La Sapienza v Ríme.

Piati partneri prepojili svoje odborné znalosti zo spoločenských cez informačné až po environmentálne vedy. Finančné prostriedky v objeme 2 miliónov eur, ktoré EÚ do projektu investovala, poslúžili na vytvorenie nástrojov a organizáciu rôznych prípadových štúdií. Výstupom projektu sú dve aplikácie. Aplikácia AirProbe sleduje vystavenie obyvateľstva znečistenému ovzdušiu a aplikácia WideNoise slúži na meranie hladiny hluku. Aplikácia AirProbe funguje iba v spojení so snímacím zariadením, ktoré možno ľahko prenášať v batohu či v koši bicykla. Snímacie zariadenie ja na baterky a s telefónom sa prepojí cez rozhranie Bluetooth. Po nasatí vzduchu, odošle zariadenie hodnoty pre úroveň prízemného ozónu, elementárneho uhlíka a ďalších znečisťujúcich látok na centrálny server. Po ich spracovaní dostávame informáciu o znečistených oblastiach mesta aj o časti dňa, kedy je znečistenie ovzdušia najväčšie... pokračovanie článku

 

28.07.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Horizont 2020 predstavil nové nástroje

Horizon 2020Európska komisia (EK) predstavila v rámci Horizontu 2020 nové nástroje. Vyčlenila na ne vyše 100 mil. eur.  EK predstavila pilotnú akciu „Rýchlym tempom k inovácii“ (Fast Track to Innovation - FTI), na ktorú je vyčlenených 100 miliónov EUR. FTI sa zameriava na podporu európskeho hospodárstva tým, že ponúka inovačným podnikom a organizáciám granty, vďaka čomu môžu vynikajúce nápady preklenúť poslednú prekážku na ceste na trh. FTI ponúka inovačným podnikom a organizáciám finančné granty, o ktoré sa môžu uchádzať od januára 2015. Prostriedky sú určené na podporu konzorcií troch až piatich organizácií so silnou účasťou podnikov.

EK bude udeľovať aj ocenenia za prelomové technológie s veľkým spoločenským významom. Súťaž o 5 inovačných ocenení sa začne na prelome rokov 2014 a 2015. Ocenenia v hodnote 6 miliónov EUR sa budú týkať troch tematických oblastí výskumu: zdravie, životné prostredie a informačné a komunikačné technológie:
- zdravie („cena za zníženie spotreby antibiotík“, „ocenenie Food-Scanner“),
- životné prostredie („cena za zníženie znečistenia ovzdušia“) a 
- informačné a komunikačné technológie („spoločné využívanie spektra“, „cena za optický prenos“)... pokračovanie článku

 

23.07.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Univerzita Komenského v prvej tisícke celosvetového rebríčka univerzít CWUR

Univerzita KomenskehoUniverzita Komenského v Bratislave (UK) naďalej potvrdzuje svoje významné postavenie v medzinárodnom meradle. V tohtoročnom celosvetovom rebríčku zostavenom Center for World University Rankings (CWUR – Centrum pre rebríčky svetových univerzít) na základe objektívnych a silných kritérií obsadila 732. miesto. Medzi tisícku špičkových svetových univerzít sa zaradila ako jediná slovenská vysoká škola.

Rebríček hodnotil viac ako 22 000 univerzít z celého sveta. Umiestnenie Univerzity Komenského teda znamená, že patrí medzi 3,3 % najlepších univerzít sveta. Do finálneho hodnotenia bolo vybratých 1 000 najlepších univerzít. CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu - nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. „Umiestnenie v prvej tisícke rebríčka je dôkazom kvality vzdelávania v kombinácii s hodnotením výsledkov výskumu našej univerzity. Naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou špičkou. Osobitne si cením, že tento rok ide o potvrdenie našich kvalít v ďaľšom objektívnom medzinárodnom rebríčku,“ zdôrazňuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD... pokračovanie článku

 

07.07.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Kampaň EÚ - Veda: to je dievčenská záležitosť!

vedkynaDňa 21. júna 2012 odštartovala komisárka EÚ pre výskum a inovácie Máire Geogheganová-Quinnová kampaň Ženy vo svete výskumu a inovácií s cieľom podporiť viac žien, aby si zvolili vedecko-výskumnú kariérnu dráhu. Ženy tvoria viac ako polovicu celkového počtu študentov v EÚ a predstavujú viac ako 45 percent všetkých študentov doktorandského štúdia (PhD.). Avšak v rámci profesionálnych výskumných pracovníkov tvoria len jednu tretinu a na úrovni vedúcich pracovníkov sú veľmi slabo zastúpené. Európa potrebuje viac výskumu a inovácií na podporu rastu a vytvárania pracovných miest. Nedostatočné zastúpenie žien vo výskume je preto nielenže nespravodlivé, ale aj škodlivé pre hospodársky rast.

V rámci kapmpane chce zatraktívniť a priblížiť vedeckú kariéru dievčatám vo veku 13-18 rokov. Jednou z aktivít kampane je vytvoriť video profily žien-vedkýň, zobrazujúc ich počas ich vedeckej práce, ako aj voľnočasových aktivít. Na webovej stránke kampane sa už nachádza sekcia video profilov, avšak chýbajú profily vedkýň z viacerých krajín, vrátane Slovenska. EK preto vyzýva vedkyne, ktoré by chceli takouto formou zviditeľniť svoju prácu a ktoré sa chcú zapojiť do snahy priblížiť vedu mladým dievčatám modernou formou, aby ju kontaktovali na adrese: rtd-wiri@ec.europa.eu. EK zašle záujemkyniam návod na natočenie video profilu a následne sa postará o editovanie nahrávky.... pokračovanie článku

 

16.06.2014zdroj:
www.minedu.sk

Začína sa výstavba špičkových univerzitných pracovísk na Žilinskej univerzite

Zilinska univerzitaŽilinská univerzita (ŽU) v Žiline sa rozrastá. V piatok 13. júna 2014 bol za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča položený základný kameň dvoch nových vedeckých pracovísk. Výskumné centrum ŽU a Univerzitný vedecký park ŽU by mali podporiť špičkový výskum a zlepšiť prepojenie výskumnej a podnikovej sféry. Žilinské pracoviská budú orientované na dopravnú infraštruktúru, progresívne materiály a inteligentné budovy. Minister Dušan Čaplovič položením základného kameňa symbolicky odštartoval proces výstavby týchto unikátnych špičkových pracovísk. Slávnostný akt sa uskutočnil v areáli ŽU v Žiline za prítomnosti rektorky univerzity Tatiany Čorejovej, predstaviteľov mesta, samosprávneho kraja i dodávateľov stavby.

Oba projekty sú financované z operačného programu Výskum a vývoj. Na výstavbu 15 špičkových laboratórií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity bolo z eurofondov vyčlenených 34,8 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 4,1 mil. eur a prostriedky vo výške 2,2 mil. eur si z vlastných zdrojov zabezpečí samotná vysoká škola. Úlohou vedeckého parku bude uskutočňovať výskum v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov, nových materiálov (technológií) a informačno-komunikačných technológií... pokračovanie článku

 

19.05.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Univerzita Komenského podporila mladých vedcov

UK vedciUniverzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po osemnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. Granty UK, ktoré v tomto roku získalo 305 projektov, podporila univerzita sumou 292 690 eur, čo je v priemere 960 eur na jeden grant. Medzi podporenými projektmi sú napríklad: Rozvíjanie experimentálnych spôsobilostí žiakov základnej školy; Syndróm lepivých doštičiek – analýza klinických prejavov; Výskum inervácie ľudských nádorov; Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou či Zmeny v štruktúre priemyslu a jej vplyvy na regióny Slovenska.

O Granty UK mohli aj v tomto roku požiadať mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30 rokov. Univerzita Komenského zaevidovala spolu 596 žiadostí. Odborné komisie odporučili na udelenie grantu 305 projektov. „Zvlášť potešiteľná a pre univerzitu nádejná je práve skutočnosť, že viac ako polovicu schválených projektov predložili riešitelia vo veku do 28 rokov,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si prvenstvo i naďalej zachováva Prírodovedecká fakulta UK, ktorá predložila 203 projektov, z nich bolo úspešných 104 projektov. Nasleduje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, kde z 95 podaných projektov bolo 48 podporených... pokračovanie článku

 

14.05.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Vedec roka SR 2013

Stanislav TokarCentrum vedecko technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko - technických spoločností zorganizovali aj tento rok už 17. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2013. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže 13. mája 2014 v CVTI SR sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, ktorý predniesol príhovor a zároveň odovzdal cenu Vedec roka SR 2013.

Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., privítal na podujatí všetkých zúčastnených a zároveň odovzdal cenu Mladý výskumník roka SR. Predseda SAV, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., odovzdal cenu Uznanie za celoživotné dielo a prezident ZSVTS, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING., odovzdal cenu Technológ roka 2013. Cenu Za výsledky v programoch EÚ odovzdal zástupca hodnotiacej komisie Vedec roka 2013 prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc... pokračovanie článku

 

05.05.2014zdroj:
www.minedu.sk

V Dubnici nad Váhom vyrastie ekologicko technologický komplex

Dubnica nad VahomV Dubnici nad Váhom vyrastie technologický komplex, ktorý bude zameraný na separáciu zmesového komunálneho odpadu s oddelením biomasy, železných a neželezných kovov a skla a následného splynovania zostatkového odpadu. Technologický komplex bude slúžiť ako montážne, skúšobné a overovacie pracovisko pre skúšky komponentov, jednotlivých technologických uzlov komplexu energetického zhodnocovania zmesového komunálneho odpadu a školiace pracovisko pre dané technológie.

Pripravovaný objekt predstavuje vyústenie viac ako 9-ročného interného výskumu a vývoja Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s. Nová Dubnica, ako aj spolupráce s vedecko-pedagogickými pracoviskami vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a s podnikateľskými subjektmi výskumu a vývoja na Slovensku. Spomínaný výskum sa orientoval na oblasť získavania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Celkové náklady tohto výskumu dosiahli takmer 2,5 mil. eur, pričom financie pochádzali výlučne z úverov. Realizácia nového objektu predstavuje reálny transfer získaných poznatkov a ich poloprevádzkové overovanie v celom komplexe, tzn. od overovania technologických uzlov komplexu (separačných liniek, novej technológie splynovania komunálneho odpadu, čistenia technického plynu až po jeho zužitkovanie v špeciálnych kogeneračných jednotkách do podoby elektrickej a tepelnej energie). V danej etape sú kryté úvermi a spolufinancovaním partnerov zúčastňujúcich sa na realizácií komplexu. Poloprevádzkové overenie komplexu a jeho projekčné dopracovanie do podoby finálnej technológie bude predstavovať predovšetkým z environmentálneho hľadiska mimoriadny prínos k celkovému pokroku v oblasti životného prostredia.

Pre zabezpečenie výskumno-vývojových aktivít, na ktoré nadväzuje budovanie technologického komplexu, slúži projekt aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja „Vývoj technologického komplexu pre spracovanie komunálneho odpadu pre materiálové a energetické účely“, ktorý rieši Elektrotechnický výskumný a projektový ústavu, a.s. na základe poskytnutej dotácie formou stimulov na výskum a vývoj... pokračovanie článku

 

28.04.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Spájame vedomosti, invenciu a vedu - 3. konferencia doktorandov UK

Spajame vedomostiV stredu 30. apríla 2014 sa v Aule UK uskutoční v poradí tretia konferencia doktorandov UK: Spájame vedomosti, invenciu a vedu. Doktorandi z každej z 13 fakúlt Univerzity Komenského tu od 9.00 hod. predstavia najzaujímavejšie výsledky svojho výskumu.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) už po tretí raz predstaví najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov. Konferencia doktorandov UK, ktorá sa uskutoční v stredu 30. apríla 2014, sa bude aj tento rok niesť v duchu motta Spájame vedomosti, invenciu a vedu. Na tohtoročnej konferencii sa predstaví 24 doktorandov UK v poslednom ročníku štúdia. Konferencia doktorandov UK odprezentuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach medicíny, filozofie, manažmentu, práva, fyziky, náboženstva a i.

Vedecká aktivita Univerzity Komenského je porovnateľná so svetovou špičkou - aj vďaka našim doktorandom, ktorí sú významným potenciálom nielen na UK, ale i v slovenskej vede,“ povedal prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK. Aj tohto roku budú odprezentované zaujímavé témy, medzi ktorými sú napríklad umiernenie islamistických strán a hnutí (Filozofická fakulta UK), kniha pre deti ako médium a jej výtvarný rozmer (Pedagogická fakulta UK), rozdiely medzi osobnostnými charakteristikami basketbalistiek a tenistiek (Fakulta telesnej výchovy a športu UK), inkluzivita podnikania seniorov na Slovensku (Fakulta managementu UK) či súdnolekárske aspekty smrteľných nehôd motocyklistov (Jesseniova lekárska fakulta UK)... pokračovanie článku

 

16.04.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

STU otvorila Národné centrum robotiky

Stu centrum robotikyRoboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. O ich tvorcov majú záujem firmy z rôznych oblastí. Aj preto Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky. Centrum robotiky má posilniť doterajšiu spoluprácu školy s firmami. Fakulta zriaďuje aj občianske združenie Národné centrum robotiky v záujme posilniť aj spoluprácu so strednými školami a propagovať robotiku ako povolanie budúcnosti. Centrum robotiky je súčasťou Ústavu robotiky a kybernetiky na FEI STU. Ústav vznikol pred 10 rokmi a za toto obdobie riešil vyše 50 výskumných projektov a vyše 100 projektov s firmami. „Dnes sú roboty „in“.

Z továrni na automobily sa dostávajú až do našej obývačky. Treba konštruovať stále nové a programovať ich, aby pomáhali a nehnevali. O robotikov a kybernetikov má trh záujem. Preto posilňujeme študijné odbory na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave o nové špecializované laboratória a otvárame Národné centrum robotiky. Je to v línii budovania vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity Science City STU Bratislava v Mlynskej Doline, v prospech budúcej zamestnanosti, inovácii a celkového hospodárskeho rozvoja Slovenska,“ povedal rektor STU Robert Redhammer. Výroba vo fabrikách je stále viac automatizovaná. A roboty sa presúvajú do oblastí ako zdravotníctvo (vykonávajú jednoduché zákroky), poľnohospodárstvo (triediace roboty či roboty zberajúce úrodu), stavebníctvo (roboty nanášajúce betón), ale aj do domácností (roboty vysávače, roboty, ktoré umývajú okná).

V Japonsku už verejnosti predstavili robota - policajta, ktorý stráži bezpečnosť na ulici. USA pokusne pustili do kozmu robonauta. Na rastúci význam robotiky reagujú aj svetové IT giganty. Len minulý týždeň kúpil ďalšiu firmu na výrobu robotov Google.... pokračovanie článku

 

14.04.2014

sav

zdroj:
www.upjs.sk

Nové fyzikálne laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

UPJS labV ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v budove Park Angelinum 9 uskutočnilo slávnostné otvorenie 4 nových fyzikálnych laboratórií vybudovaných v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Výskum a vývoj nazvaného „Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach“ – EXTREM II“. V rámci projektu v hodnote 2,6-milióna eur realizovaného od roku 2011 do januára tohto roka, sa vybudovalo v priestoroch PF UPJŠ Laboratórium prípravy vzoriek pre skenovaciu elektrónovú mikroskopiu, Laboratórium EPR spektroskopie, Laboratórium kvantového magnetizmu a Laboratórium kvantového transportu. Zrekonštruovaný bol aj nákladný výťah s prístupovými cestami a plošinami pre transport nádob s kvapalným dusíkom a héliom, ktoré slúžia ako chladiace médium. Súčasťou projektu bola tiež rekonštrukcia niektorých ďalších laboratórií v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt.

Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt ako Centrum excelentnosti Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je spoločným pracoviskom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Tvoria ho nízkoteplotné laboratóriá a vybrané teoretické pracoviská Ústavu fyzikálnych vied a vybrané pracoviská Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty spolu s Oddelením fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky. Myšlienkou jeho vzniku bolo systematické uskutočňovanie prvosledového výskumu nových progresívnych materiálov v extrémnych fyzikálnych podmienkach, ako napríklad supravodičov, nízkorozmerných magnetík a tiež výskum supratekutosti hélia-3,“ hovorí riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. a odborný garant projektu za prijímateľa UPJŠ v Košiciach.... pokračovanie článku

 

06.04.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Istrobot 2014 na FEI STU

istrobotDesiatky robotov na jednom mieste! Jeden deťom podá cukríky, druhý robí kliky a zdvíha „činku“. Jeden sa zmestí do vrecka, druhý váži viac ako človek. Ďalší pretekajú v tom, ako rýchle dokážu prejsť bludisko či zozbierať plechovky. Príďte sa pozrieť v sobotu 26. apríla 2014 do Mlynskej doliny na Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podujatie ISTROBOT je tradičným stretnutím nadšencov robotiky zo Slovenska i zahraničia. Tí predstavujú verejnosti roboty, ktoré sami zostrojili a naprogramovali.

Vek súťažiacich nie je obmedzený, pohybuje sa od piatich rokov trebárs po 50-tku. A bez limitov je aj vek divákov - súťaže robotov bavia najmenšie deti, ale aj ich rodičov. Dôležitá je dobrá zábava. "Robotika je veľmi náročná, nestačí byť znalcom len v jednej oblasti. Aby ste robota postavili, musíte mať základy mechaniky, elektroniky, ale aj strojárstva či modelárstva a vedomosti z matematiky, aby ste vedeli robota aj naprogramovať. Za každým pohybom robota sú matematické rovnice, ale najmä veľmi veľa testovania v rôznych situáciách,“ hovorí Richard Balogh zo Slovenskej technickej univerzity. Na Istrobote súťažia roboty v kategóriách Stopár, Myš v bludisku, V sklade kečupu a vo Voľnej jazde, kde kreativita nemá hranice.

Minulý rok ju vyhrali poľskí študenti, ktorí priniesli priateľskú myš domácu, túliacu sa k svojmu majiteľovi a hovoriaceho robota OmnIVOice. Rok predtým patrila kategória Slovákom. Martinčan Kamil Szabo zostrojil model vesmírneho robota Spirit, ktorý skúma povrch Marsu. A študenti z Košíc zase záchranársky vrtuľník a pásového záchranného robota, ktorý dokáže obete vyhľadávať v sutinách... pokračovanie článku

 

31.03.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Študenti informatiky navrhujú aplikácie pre prax

stubaŠtudenti informatiky vo Výskumnom laboratórium FIIT - Molpir s.r.o., navrhujú zaujímavé aplikácie, ktoré nachádzajú uplatnenie v doprave či v cestovnom ruchu. Jedna stena miestnosti je vybavená malými dotykovými displejmi aké poznáme z lietadiel či diaľkových autobusov. Študenti tu vyvíjajú aplikácie v spolupráci s firmou Molpir, ktorá IT laboratórium zariadila. „Vytvorili sme multimediálny systém do vlakov, ide o absolútne nové riešenie na trhu. V „otvorených“ vagónoch vlaku môžu byť rozmiestnené monitory pre cestujúcich a jeden softvér spoločný pre celý vlak určuje ponuku pre konkrétny vagón. Cestujúci v prvej triede napríklad majú na výber firmy bez reklám, cestujúci v 2. triede musia strpieť aj reklamu,“ vysvetľuje študent Andrej Kincel. Tím študentov vedie doktorand Peter Pištek z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

Študenti, ktorí v tomto laboratóriu pracujú, si už počas štúdia nachádzajú zamestnanie. Jeden z absolventov dnes pracuje ako vedúci programátorov vo firme Molpir, ktorá laboratórium zariadila. Ďalší navrhol informačný systém pre turistov. Využili ho vo Viedni a študenta vo firme zamestnali,“ vysvetľuje Pištek. Aktuálne študenti vyvíjajú aplikáciu na objednávanie jedla a nápojov v diaľkových spojoch a zaujímavý informačný systém pre verejnú dopravu.

Displeje, ktoré vidno v laboratóriu by cestujúcich vo verejnej doprave mali upozorňovať na zaujímavosti, okolo ktorých prechádzajú, na akcie, ktoré tu prebiehajú alebo v najbližších dňoch budú prebiehať, alebo na najbližšie zastávky a spoje, na ktoré tam možno prestúpiť. „Systém môže informovať o hocičom, ak si služby u verejného dopravcu zaplatí trebárs nákupné centrum, môžu sa cestujúci, ktoré prechádzajú autobusom okolo tohto centra dozvedieť o aktuálnych zľavách v predajniach,“ hovorí Pištek... pokračovanie článku

 

24.03.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Veda v Centre s Jurajom Hromkovičom

Juraj HromkovičPozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Vo štvrtok dňa 27. 3. 2014 o 17. 00 hod. príde do vedeckej kaviarne uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu /ETH/ v Zurichu, kde v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a profesor. Jeho materskou inštitúciou je Matematický ústav SAV v Bratislave.

Oblasťou jeho vedeckého bádania je algoritmika, teória zložitosti a diskrétna matematika. Venuje sa aj problematike výuky matematiky a informatiky na všetkých stupňoch vzdelávania, počnúc základnými školami, kde učí deti základy informatiky na otvorených hodinách... pokračovanie článku

 

17.03.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Na Skalnatom plese pokračuje výstavba ďalekohľadu

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici v týchto dňoch pokračuje s výstavbou najväčšieho slovenského ďalekohľadu. Od začiatku marca prebehol vývoz mechanických častí ďalekohľadu vrtuľníkom zo Starej Lesnej na Skalnaté pleso (1 780 m n. m.). Súčasne bol po častiach prepravený na Skalnaté pleso aj veľký žeriav, pomocou ktorého bude prebiehať montáž mechanických dielov ďalekohľadu do kupoly observatória.

Dalekohlad

Po zmontovaní ďalekohľadu bude nasledovať preprava a montáž optiky a potom oživovanie a testovanie zložitého zariadenia. Po období testovacej prevádzky bude slúžiť na sledovanie blízkozemských asteroidov. Ďalekohľad s priemerom primárneho zrkadla 130 cm je financovaný z eurofondov (Operačný program Výskum a vývoj) a bude najväčším slovenským ďalekohľadom... pokračovanie článku

 

10.03.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru

SAIA pozýva všetkých na podujatia propagačnej kampane európskej siete servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia pri príležitosti 10. výročia existencie iniciatívy EURAXESS.

EURAXESS vznikol z podnetu Európskej komisie v roku 2004 ako nástroj na zvýšenie výskumného potenciálu a zatraktívnenie európskeho výskumného prostredia. Na Slovensku pôsobia ako servisné centrá EURAXESS pracoviská SAIA, n. o., v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Zabezpečujú asistenciu doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumníkom, ako aj administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií a pomáhajú im zvládnuť administratívne aj praktické, každodenné prekážky a situácie pri živote v novej krajine, resp. pred odchodom/po návrate zo zahraničia.

Jedným z nástrojov programu je európsky portál EURAXESS, Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess/), ktorého hlavnou súčasťou je sekcia EURAXESS Jobs venovaná zverejňovaniu a prezentovaniu voľných pracovných pozícií vo výskume v Európe, a ďalšie súčasti. SAIA spravuje a aktualizuje národný portál www.euraxess.sk... pokračovanie článku

 

03.03.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Položený základný kameň vedeckého parku

Vedecky park UKBratislava, 27. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes položila základný kameň Univerzitného vedeckého parku UK (UVP UK). V bratislavskej Mlynskej doline tak vyrastie unikátne centrum s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií, ktoré prepojí výskum s praxou. Univerzitný vedecký park UK bude v prvom rade slúžiť výskumným pracovníkom pôsobiacim na Univerzite Komenského, ale aj univerzite ako takej, najmä tým, že sa v ňom sústredia doteraz roztrieštené jednotky zamerané na výskum, ako sú Centrá excelentnosti a Kompetenčné centrá.

UVP UK bude slúžiť ako komplexný výskumný inkubátor pre UK a neskôr aj pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce vo vedecko-technickej oblasti. UVP UK vyrastie v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK. Poskytne jedinečný priestor pre interdisciplinárny výskum, do ktorého bude zapojených 11 bratislavských fakúlt UK. „Univerzitný vedecký park UK otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity – so zásadným významom nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD... pokračovanie článku

 

24.02.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Univerzita Komenského v prvej päťstovke celosvetového rebríčka

Bratislava, 24. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) potvrdila aj v medzinárodnom meradle svoje významné postavenie. V celosvetovom rebríčku zostavenom na základe objektívnych kritérií za rok 2013 - University Ranking by Academic Performance (Rebríček univerzít na základe ich akademického výkonu) obsadila 495. miesto.

Dokazuje to aj certifikát, ktorý univerzita obdržala od zostavovateľskej inštitúcie. Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou školou v prvej päťstovke svetových univerzít, pričom ďalšia slovenská univerzita sa umiestnila až za hranicou tisícky (STU – 1096. pozícia). Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete.

Univerzita Komenského si v aktuálnom rebríčku (495. miesto) zlepšila svoju pozíciu z 527. miesta v roku 2012. „Umiestnenie v prvej päťstovke rebríčka je dôkazom významného vedeckého potenciálu našej univerzity. Naša vedecká aktivita je porovnateľná so svetovou špičkou,“ hodnotí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.. pokračovanie článku

 

18.02.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Nová metóda sledovania zvyšku drog a liekov v odpadových vodách

Drogy v odpadovych vodachNové analýzy odpadových vôd vedcom umožňujú zistiť spotrebu drog či liekov v konkrétnom meste. Aktuálne už majú vedci zo Slovenskej technickej univerzity vzorky z 11 slovenských miest. Cieľom je nájsť metódy, ako si môžu čistiarne s týmito „novodobými“ odpadmi poradiť. Spotreba liekov, antibiotík ale aj drog stúpa a veľká časť týchto látok sa cez tráviaci systém človeka dostáva do odpadových vôd a odtiaľ do prírody. Tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) po prvý raz na Slovensku použil novú analytickú metódu, pomocou ktorej sledoval prítomnosť 30 typov drog a 60 typov liečiv v odpadových vodách.

Tieto merania môžu byť prínosom pre drogovú prevenciu. Ak sa doteraz preferencie užívateľov drog zisťovali prostredníctvom anonymných dotazníkov, teraz vieme získať objektívnejšie informácie o spotrebe drog v danom meste a vieme prípadne odhaliť novú drogu ponúkanú konzumentom,“ hovorí Tomáš Mackuľak z fakulty. Prvé merania prebehli na troch čistiarňach v Bratislave (Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves) a na čistiarni v Piešťanoch. V rovnakom termíne ako na Slovensku (6.-13. marec 2013) bežali tieto merania na ďalších 50 čistiarňach v 32 európskych mestách.

Odbery vzoriek na vstupe do každej čistiarne prebiehali v prípade celoeurópskeho prieskumu celý týždeň vrátane víkendu každý deň počas 24 hodín. Na základe nameranej koncentrácie drogy v zlievanej vzorke a nameraného prietoku odpadovej vody na čistiareň v daný deň vieme zistiť množstvo drogy vylúčenej obyvateľmi počas dňa. Aby sa mohli údaje porovnávať, toto množstvo drogy bolo vztiahnuté na 1000 obyvateľov napojených na kanalizačný systém v danom meste,“ vysvetľuje Jaroslav Škubák, ďalší člen tímu na FCHPT STU... pokračovanie článku

 

04.02.2014

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Horizont 2020 - Potrebujeme vedecké riešenia

VedaProjekty v rámci tretieho piliera Horizontu 2020 - riešenia spoločenských výziev - musia jasne odrážať iniciatívy európskych politík. Európska stratégia Európa 2020 vyžaduje, aby podporné programy EÚ musia reflektovať výzvy, ktorým EÚ čelí v globálnom svete. Týka sa to aj rámcového programu Horizont 2020. Spoločenské výzvy, resp. hľadanie vedeckých odpovedí a riešení je tretím pilierom Horizontu. Pri definovaní výziev sa zohľadňovali spoločné charakteristiky.

Výzvy musia vyžadovať spoločné riešenia, priamo sa dotýkajú obyvateľstva a nedajú sa riešiť bez inovácií a multidisciplinárneho prístupu. Priority sú výsledkom politického kompromisu v rámci medziinštitucionálnych rokovaní v EÚ. Program Horizont však vopred neurčuje, akým spôsobom, či treba k problému prioritne pristúpiť.

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave Ján Turňa upozorňuje, že pojem „spoločenské výzvy“ neznamená, že má ísť len o spoločenské a humanitné vedy, skôr naopak. Turňa poskytuje prehľad účasti Slovenska na výzvach zo 7. RP podľa oblasti spoločenských tém. V oblasti zdravia sa Slovensko zapojilo v 18 projektoch, z nich väčšinu na SAV, v potravinárstve a biotechnológiách s 26 projektmi, energetike 14 projektmi, životnom prostredí 19 projektmi, doprave 20 projektmi. V sociálnych vedách sa realizovalo 19 projektov a v oblasti bezpečnosti 18 projektov... pokračovanie článku

 

27.01.2014

euractiv

zdroj:
www.iedu.sk

Školám pribudne 1 800 nových počítačov

Novy pocitacNárodný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pomôže približne 400 základným a stredným školám skvalitniť technické podmienky pre elektronické testovanie žiakov. Víťaz centrálneho verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky a služieb rozváža v týchto dňoch 1 800 počítačov do škôl zapojených do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Primerané technické zázemie je nevyhnutnou súčasťou realizácie národného projektu so zameraním na e-testovanie.

Prideleniu počítačov predchádzal v roku 2013 rozsiahly prieskum pripravenosti škôl na elektronické testovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi NÚCEM-om a školou v národnom projekte. „Pri prideľovaní počítačov pre konkrétne školy je rozhodujúci princíp efektívnosti realizácie elektronického testovania podľa potrieb národného projektu,“ konštatovala Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM-u. Školy získajú od NÚCEM-u počítače bezodplatným prevodom do svojho majetku so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zriaďovateľa školy.

Počítače sme v prvom rade doplnili do 162 certifikačných základných a stredných škôl. Na certifikačných školách, ktorých plánujeme v rámci celého Slovenska vybudovať asi 500, sa bude realizovať on-line Maturita alebo on-line Testovanie 9. Potrebujeme, aby každá z certifikačných škôl mala minimálne 21 kvalitných testovacích staníc,“ spresnila riaditeľka Romana Kanovská o pridelení počítačov. Certifikačné základné a stredné školy sú tie, ktoré zvládnu organizáciu elektronického testovania vo veľkom rozsahu a aj z hľadiska počtu žiakov sú vyhovujúce pre pedagogický výskum prebiehajúci v národnom projekte, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality škôl.... pokračovanie článku

 

20.01.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Doktorandi STU sú pri výskume jadrových reaktorov novej generácie

Jadrova EnergiaSvetový výskum v oblasti jadrovej energie smeruje k vyššej efektivite. Vedci hľadajú nové radiačne odolnejšie materiály, nové druhy palív či chladiacich systémov. Súčasťou výskumu je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Traja doktorandi z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa v týchto dňoch vracajú zo stáže v Južnej Kórei. Jadrový výskum sa aktuálne zameriava na vývoj reaktorov IV. generácie. Tie by mali zvýšiť efektivitu využitia paliva, zvyšovať bezpečnosť a redukovať problém s uskladnením použitého jadrového paliva.

Výskumné tímy v Európe a vo svete pracujú na niekoľkých konceptoch nových reaktorov. Medzi najvýznamnejšie patria sodíkom chladený rýchly reaktor, olovom chladený rýchly reaktor a plynom chladený rýchly reaktor, ktorého demonštračná jednotka ALLEGRO má šancu byť umiestnená na Slovensku.

Paralelne beží vo svete aj výstavba nového fúzneho reaktora, ktorý by namiesto štiepenia jadrá atómov spájal. Na výskume fúzneho reaktora aj reaktorov IV. generácie sa podieľajú aj inštitúcie zo Slovenska, medzi nimi fakulty Slovenskej technickej univerzity. V oblasti výskumu fúzneho reaktora vedci STU skúmajú predovšetkým nové materiály použiteľné na výstavbu. Súčasťou výskumu reaktorov IV. generácie je najmä tím z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU... pokračovanie článku

 

14.01.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Na Silvestra ani kliešte nespali

Branislav PetkoBez snehu a mrazu to na prelome rokov nie je ono. Oteplenie počas vianočných a novoročných sviatkov drvivú väčšinu populácie preto nepotešilo. Smutné ostali najmä deti. Veď čo sú to za zimné prázdniny s dažďom a hmlou? Jednou z výnimiek je riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., ktorý z profesionálnych dôvodov niekoľko stupňov nad nulou privítal. Predpokladal, že v takom počasí v Slovenskom krase poľahky nájde živé kliešte. Kliešte v zime? „Áno, kliešte môžu byť nebezpečné tiež v zime,“ vyvracia docent Peťko medzi laikmi zaužívaný názor, že na malé potvorky si treba dávať pozor až od jari.

Dospelé samičky kliešťa lesostepného (Haemaphysalis inermis) číhajú na svojich hostiteľov aj v chladnej polovici roka, doslova v zimných mesiacoch, aby sa napili krvi. Ani snehová pokrývka ich neodradí. No zima bez snehu je pre ne tým, čím sánkovačka pre deti. Samček zase číha na hostiteľov preto, aby tam našiel cicajúcu samičku a počas hodovania ju oplodnil. Ich potomstvo - larvy a nymfy - sa však vyvíjajú od jari do jesene. Kliešť lesostepný je o niečo menší ako kliešť obyčajný, od ktorého sa na prvý pohľad líši okrúhlejším bruškom a hnedým sfarbením.“.. pokračovanie článku

 

06.01.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Potraviny budúcnosti nám pomôžu pri chudnutí a pri chorobách

Potraviny BuducnostiŽijeme rýchlo, nešportujeme, nesprávne sa stravujeme a ohrozujú nás choroby. Bojovať s týmito trendmi môžeme aj vďaka vedcom. Tí vyvíjajú nové funkčné potraviny s pozitívnymi zdravotnými účinkami. „Potraviny so zdraviu prospešným účinkom (tzv. „funkčné“ potraviny) obsahujú v porovnaní s tradičnými potravinami zložku, ktorá pozitívne ovplyvňuje organizmus. Môžu prispievať k redukcií hmotnosti, alebo k zlepšeniu zdravotného stavu či k prevencií niektorých chorôb. V súčasnosti sa stretávame najmä s mliečnymi výrobkami s obsahom probiotík, s nátierkami s obsahom omega-3-mastných kyselín , ktoré pomáhajú znižovať cholesterol, alebo s výrobkami s vyšším obsahom vlákniny, ktorá má nielen preventívny účinok voči rakovine hrubého čreva, ale zároveň predĺži pocit sýtosti a napomáha tak k nižšiemu príjmu ďalšej potravy a teda aj prevencii obezity, “ vysvetľuje Ing. Lucia Mikušová, PhD. z Oddelenia výživy a hodnotenia potravín Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Lucia Mikušová a jej kolegovia sa spolu s partnermi z Výskumného ústavu potravinárskeho pod vedením Ing. Zuzany Ciesarovej, PhD., a zahraničnými spolupracovníkmi z Poľskej akadémie vied v Olsztyne a rakúskej technickej univerzity v Grazi zaoberá výskumom a vývojom funkčných potravín rastlinného pôvodu. Ide predovšetkým o inovované cereálne produkty (chlieb, pečivo, koláče, sušienky, kaše...), ale aj nápoje na cereálnej báze so zvýšeným obsahom vitamínov, minerálov, antioxidantov, vlákniny, betaglukánov či probiotík. Pri výskume využívajú aj netradičné suroviny, napr. pohánku či rôzne farebné odrody pšenice.. pokračovanie článku

 

30.12.2013

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Biologické hodiny dôležitým faktorom pri liečbe rakoviny

RakovinaVedci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) odhalili súvislosť medzi biologickými hodinami v ľudskom organizme a rakovinou hrubého čreva a konečníka. Toto zistenie tímu fyziológov z Prírodovedeckej fakulty UK vedenom prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc., a doc. Mgr. Ivetou Herichovou, PhD., je významné z hľadiska možného presného načasovania terapie. Z výsledkov výskumu trvajúceho od roku 2004 vyplýva, že gén „period 2“ - regulujúci okrem iného aj denné rytmy, t. j. biologické hodiny - je aktívny podobne ako viaceré gény, ktoré tlmia nádorové bujnenie a majú pre pacienta ochranný účinok.

Odhalenie tohto prepojenia biologických hodín organizmu s rastom nádoru podčiarkuje využitie chronoterapie (liečby využívajúcej biologické hodiny) v lekárskej praxi. „Znamená to, že v budúcnosti by liečba ochorenia, ktorým celosvetovo trpí viac ako 1,2 milióna ľudí, mohla byť presne načasovaná tak, aby bola čo najefektívnejšia s čo najmenšími vedľajšími účinkami,“ hovorí prof. M. Zeman z Univerzity Komenského.. pokračovanie článku

 

16.12.2013

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Zverejnené prvé výzvy pre Horizont 2020

Horizont 2020Dňa 11. decembra 2013 Európska komisia zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu Horizont 2020. V rámci dvojročného pracovného programu na roky 2014-2015 je na priority financovania alokovaných viac ako 15 mld. eur. V rámci roku 2014 je na na 64 výziev alokovaných asi 7, 8 mld eur., s dôrazom na tri hlavné piliere.

Excellent Science / Excelentná veda: s rozpočtom približne 3 miliardy €, vrátane 1,7 miliardy € z grantov Európskej rady pre výskum určených pre najlepších vedcov a 800 milliónov € z grantov Marie Skłodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov (pozri MEMO/13/1123).

Industrial Leadership/ Vedúce postavenie priemyslu: 1,8 miliardy € na podporu vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblastiach IKT, nanotechnológie, vyspelej výroby, robotiky, biotechnológie a vesmíru... pokračovanie článku

 

10.12.2013

sav

zdroj:
www.uniba.sk

V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

BiomedicinaRektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. Dušan Čaplovič podpísali dňa 29. novembra 2013 na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin).

Projekt sa týka vybudovania výskumného pracoviska pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK), ktoré bude zamerané na oblasť neurovied, onkológie, molekulárnej medicíny a respirológie. Koncepcia BioMedu Martin je vybudovaná na pilieroch existujúcich Centier excelentnosti JLF UK a Kompetenčného centra JLF UK. Koordinátorom projektu a nositeľom myšlienky vybudovania vedeckého parku je prof. Ján Danko, dekan JLF UK.

Celkové náklady na realizáciu projektu BioMed Martin predstavujú vyše 26,31 milióna eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške takmer 22,37 mil. eur a zo štátneho rozpočtu v objeme približne 2,63 mil. eur. Vysoká škola prispeje z vlastných zdrojov čiastkou zhruba 1,31 mil. eur... pokračovanie článku

 

- Archív - Straršie aktuality -