news
Aktuality Veda a Technika


16.04.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

STU otvorila Národné centrum robotiky

Stu centrum robotikyRoboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. O ich tvorcov majú záujem firmy z rôznych oblastí. Aj preto Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky. Centrum robotiky má posilniť doterajšiu spoluprácu školy s firmami. Fakulta zriaďuje aj občianske združenie Národné centrum robotiky v záujme posilniť aj spoluprácu so strednými školami a propagovať robotiku ako povolanie budúcnosti. Centrum robotiky je súčasťou Ústavu robotiky a kybernetiky na FEI STU. Ústav vznikol pred 10 rokmi a za toto obdobie riešil vyše 50 výskumných projektov a vyše 100 projektov s firmami. „Dnes sú roboty „in“.

Z továrni na automobily sa dostávajú až do našej obývačky. Treba konštruovať stále nové a programovať ich, aby pomáhali a nehnevali. O robotikov a kybernetikov má trh záujem. Preto posilňujeme študijné odbory na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave o nové špecializované laboratória a otvárame Národné centrum robotiky. Je to v línii budovania vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity Science City STU Bratislava v Mlynskej Doline, v prospech budúcej zamestnanosti, inovácii a celkového hospodárskeho rozvoja Slovenska,“ povedal rektor STU Robert Redhammer. Výroba vo fabrikách je stále viac automatizovaná. A roboty sa presúvajú do oblastí ako zdravotníctvo (vykonávajú jednoduché zákroky), poľnohospodárstvo (triediace roboty či roboty zberajúce úrodu), stavebníctvo (roboty nanášajúce betón), ale aj do domácností (roboty vysávače, roboty, ktoré umývajú okná).

V Japonsku už verejnosti predstavili robota - policajta, ktorý stráži bezpečnosť na ulici. USA pokusne pustili do kozmu robonauta. Na rastúci význam robotiky reagujú aj svetové IT giganty. Len minulý týždeň kúpil ďalšiu firmu na výrobu robotov Google.... pokračovanie článku

 

14.04.2014

sav

zdroj:
www.upjs.sk

Nové fyzikálne laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

UPJS labV ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v budove Park Angelinum 9 uskutočnilo slávnostné otvorenie 4 nových fyzikálnych laboratórií vybudovaných v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Výskum a vývoj nazvaného „Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach“ – EXTREM II“. V rámci projektu v hodnote 2,6-milióna eur realizovaného od roku 2011 do januára tohto roka, sa vybudovalo v priestoroch PF UPJŠ Laboratórium prípravy vzoriek pre skenovaciu elektrónovú mikroskopiu, Laboratórium EPR spektroskopie, Laboratórium kvantového magnetizmu a Laboratórium kvantového transportu. Zrekonštruovaný bol aj nákladný výťah s prístupovými cestami a plošinami pre transport nádob s kvapalným dusíkom a héliom, ktoré slúžia ako chladiace médium. Súčasťou projektu bola tiež rekonštrukcia niektorých ďalších laboratórií v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt.

Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt ako Centrum excelentnosti Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je spoločným pracoviskom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Tvoria ho nízkoteplotné laboratóriá a vybrané teoretické pracoviská Ústavu fyzikálnych vied a vybrané pracoviská Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty spolu s Oddelením fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky. Myšlienkou jeho vzniku bolo systematické uskutočňovanie prvosledového výskumu nových progresívnych materiálov v extrémnych fyzikálnych podmienkach, ako napríklad supravodičov, nízkorozmerných magnetík a tiež výskum supratekutosti hélia-3,“ hovorí riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. a odborný garant projektu za prijímateľa UPJŠ v Košiciach.... pokračovanie článku

 

06.04.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Istrobot 2014 na FEI STU

istrobotDesiatky robotov na jednom mieste! Jeden deťom podá cukríky, druhý robí kliky a zdvíha „činku“. Jeden sa zmestí do vrecka, druhý váži viac ako človek. Ďalší pretekajú v tom, ako rýchle dokážu prejsť bludisko či zozbierať plechovky. Príďte sa pozrieť v sobotu 26. apríla 2014 do Mlynskej doliny na Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podujatie ISTROBOT je tradičným stretnutím nadšencov robotiky zo Slovenska i zahraničia. Tí predstavujú verejnosti roboty, ktoré sami zostrojili a naprogramovali.

Vek súťažiacich nie je obmedzený, pohybuje sa od piatich rokov trebárs po 50-tku. A bez limitov je aj vek divákov - súťaže robotov bavia najmenšie deti, ale aj ich rodičov. Dôležitá je dobrá zábava. "Robotika je veľmi náročná, nestačí byť znalcom len v jednej oblasti. Aby ste robota postavili, musíte mať základy mechaniky, elektroniky, ale aj strojárstva či modelárstva a vedomosti z matematiky, aby ste vedeli robota aj naprogramovať. Za každým pohybom robota sú matematické rovnice, ale najmä veľmi veľa testovania v rôznych situáciách,“ hovorí Richard Balogh zo Slovenskej technickej univerzity. Na Istrobote súťažia roboty v kategóriách Stopár, Myš v bludisku, V sklade kečupu a vo Voľnej jazde, kde kreativita nemá hranice.

Minulý rok ju vyhrali poľskí študenti, ktorí priniesli priateľskú myš domácu, túliacu sa k svojmu majiteľovi a hovoriaceho robota OmnIVOice. Rok predtým patrila kategória Slovákom. Martinčan Kamil Szabo zostrojil model vesmírneho robota Spirit, ktorý skúma povrch Marsu. A študenti z Košíc zase záchranársky vrtuľník a pásového záchranného robota, ktorý dokáže obete vyhľadávať v sutinách... pokračovanie článku

 

31.03.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Študenti informatiky navrhujú aplikácie pre prax

stubaŠtudenti informatiky vo Výskumnom laboratórium FIIT - Molpir s.r.o., navrhujú zaujímavé aplikácie, ktoré nachádzajú uplatnenie v doprave či v cestovnom ruchu. Jedna stena miestnosti je vybavená malými dotykovými displejmi aké poznáme z lietadiel či diaľkových autobusov. Študenti tu vyvíjajú aplikácie v spolupráci s firmou Molpir, ktorá IT laboratórium zariadila. „Vytvorili sme multimediálny systém do vlakov, ide o absolútne nové riešenie na trhu. V „otvorených“ vagónoch vlaku môžu byť rozmiestnené monitory pre cestujúcich a jeden softvér spoločný pre celý vlak určuje ponuku pre konkrétny vagón. Cestujúci v prvej triede napríklad majú na výber firmy bez reklám, cestujúci v 2. triede musia strpieť aj reklamu,“ vysvetľuje študent Andrej Kincel. Tím študentov vedie doktorand Peter Pištek z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

Študenti, ktorí v tomto laboratóriu pracujú, si už počas štúdia nachádzajú zamestnanie. Jeden z absolventov dnes pracuje ako vedúci programátorov vo firme Molpir, ktorá laboratórium zariadila. Ďalší navrhol informačný systém pre turistov. Využili ho vo Viedni a študenta vo firme zamestnali,“ vysvetľuje Pištek. Aktuálne študenti vyvíjajú aplikáciu na objednávanie jedla a nápojov v diaľkových spojoch a zaujímavý informačný systém pre verejnú dopravu.

Displeje, ktoré vidno v laboratóriu by cestujúcich vo verejnej doprave mali upozorňovať na zaujímavosti, okolo ktorých prechádzajú, na akcie, ktoré tu prebiehajú alebo v najbližších dňoch budú prebiehať, alebo na najbližšie zastávky a spoje, na ktoré tam možno prestúpiť. „Systém môže informovať o hocičom, ak si služby u verejného dopravcu zaplatí trebárs nákupné centrum, môžu sa cestujúci, ktoré prechádzajú autobusom okolo tohto centra dozvedieť o aktuálnych zľavách v predajniach,“ hovorí Pištek... pokračovanie článku

 

24.03.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Veda v Centre s Jurajom Hromkovičom

Juraj HromkovičPozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Vo štvrtok dňa 27. 3. 2014 o 17. 00 hod. príde do vedeckej kaviarne uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu /ETH/ v Zurichu, kde v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a profesor. Jeho materskou inštitúciou je Matematický ústav SAV v Bratislave.

Oblasťou jeho vedeckého bádania je algoritmika, teória zložitosti a diskrétna matematika. Venuje sa aj problematike výuky matematiky a informatiky na všetkých stupňoch vzdelávania, počnúc základnými školami, kde učí deti základy informatiky na otvorených hodinách... pokračovanie článku

 

17.03.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Na Skalnatom plese pokračuje výstavba ďalekohľadu

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici v týchto dňoch pokračuje s výstavbou najväčšieho slovenského ďalekohľadu. Od začiatku marca prebehol vývoz mechanických častí ďalekohľadu vrtuľníkom zo Starej Lesnej na Skalnaté pleso (1 780 m n. m.). Súčasne bol po častiach prepravený na Skalnaté pleso aj veľký žeriav, pomocou ktorého bude prebiehať montáž mechanických dielov ďalekohľadu do kupoly observatória.

Dalekohlad

Po zmontovaní ďalekohľadu bude nasledovať preprava a montáž optiky a potom oživovanie a testovanie zložitého zariadenia. Po období testovacej prevádzky bude slúžiť na sledovanie blízkozemských asteroidov. Ďalekohľad s priemerom primárneho zrkadla 130 cm je financovaný z eurofondov (Operačný program Výskum a vývoj) a bude najväčším slovenským ďalekohľadom... pokračovanie článku

 

10.03.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru

SAIA pozýva všetkých na podujatia propagačnej kampane európskej siete servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia pri príležitosti 10. výročia existencie iniciatívy EURAXESS.

EURAXESS vznikol z podnetu Európskej komisie v roku 2004 ako nástroj na zvýšenie výskumného potenciálu a zatraktívnenie európskeho výskumného prostredia. Na Slovensku pôsobia ako servisné centrá EURAXESS pracoviská SAIA, n. o., v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Zabezpečujú asistenciu doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumníkom, ako aj administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií a pomáhajú im zvládnuť administratívne aj praktické, každodenné prekážky a situácie pri živote v novej krajine, resp. pred odchodom/po návrate zo zahraničia.

Jedným z nástrojov programu je európsky portál EURAXESS, Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess/), ktorého hlavnou súčasťou je sekcia EURAXESS Jobs venovaná zverejňovaniu a prezentovaniu voľných pracovných pozícií vo výskume v Európe, a ďalšie súčasti. SAIA spravuje a aktualizuje národný portál www.euraxess.sk... pokračovanie článku

 

03.03.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Položený základný kameň vedeckého parku

Vedecky park UKBratislava, 27. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes položila základný kameň Univerzitného vedeckého parku UK (UVP UK). V bratislavskej Mlynskej doline tak vyrastie unikátne centrum s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií, ktoré prepojí výskum s praxou. Univerzitný vedecký park UK bude v prvom rade slúžiť výskumným pracovníkom pôsobiacim na Univerzite Komenského, ale aj univerzite ako takej, najmä tým, že sa v ňom sústredia doteraz roztrieštené jednotky zamerané na výskum, ako sú Centrá excelentnosti a Kompetenčné centrá.

UVP UK bude slúžiť ako komplexný výskumný inkubátor pre UK a neskôr aj pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce vo vedecko-technickej oblasti. UVP UK vyrastie v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK. Poskytne jedinečný priestor pre interdisciplinárny výskum, do ktorého bude zapojených 11 bratislavských fakúlt UK. „Univerzitný vedecký park UK otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity – so zásadným významom nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD... pokračovanie článku

 

24.02.2014

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Univerzita Komenského v prvej päťstovke celosvetového rebríčka

Bratislava, 24. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) potvrdila aj v medzinárodnom meradle svoje významné postavenie. V celosvetovom rebríčku zostavenom na základe objektívnych kritérií za rok 2013 - University Ranking by Academic Performance (Rebríček univerzít na základe ich akademického výkonu) obsadila 495. miesto.

Dokazuje to aj certifikát, ktorý univerzita obdržala od zostavovateľskej inštitúcie. Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou školou v prvej päťstovke svetových univerzít, pričom ďalšia slovenská univerzita sa umiestnila až za hranicou tisícky (STU – 1096. pozícia). Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete.

Univerzita Komenského si v aktuálnom rebríčku (495. miesto) zlepšila svoju pozíciu z 527. miesta v roku 2012. „Umiestnenie v prvej päťstovke rebríčka je dôkazom významného vedeckého potenciálu našej univerzity. Naša vedecká aktivita je porovnateľná so svetovou špičkou,“ hodnotí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.. pokračovanie článku

 

18.02.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Nová metóda sledovania zvyšku drog a liekov v odpadových vodách

Drogy v odpadovych vodachNové analýzy odpadových vôd vedcom umožňujú zistiť spotrebu drog či liekov v konkrétnom meste. Aktuálne už majú vedci zo Slovenskej technickej univerzity vzorky z 11 slovenských miest. Cieľom je nájsť metódy, ako si môžu čistiarne s týmito „novodobými“ odpadmi poradiť. Spotreba liekov, antibiotík ale aj drog stúpa a veľká časť týchto látok sa cez tráviaci systém človeka dostáva do odpadových vôd a odtiaľ do prírody. Tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) po prvý raz na Slovensku použil novú analytickú metódu, pomocou ktorej sledoval prítomnosť 30 typov drog a 60 typov liečiv v odpadových vodách.

Tieto merania môžu byť prínosom pre drogovú prevenciu. Ak sa doteraz preferencie užívateľov drog zisťovali prostredníctvom anonymných dotazníkov, teraz vieme získať objektívnejšie informácie o spotrebe drog v danom meste a vieme prípadne odhaliť novú drogu ponúkanú konzumentom,“ hovorí Tomáš Mackuľak z fakulty. Prvé merania prebehli na troch čistiarňach v Bratislave (Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves) a na čistiarni v Piešťanoch. V rovnakom termíne ako na Slovensku (6.-13. marec 2013) bežali tieto merania na ďalších 50 čistiarňach v 32 európskych mestách.

Odbery vzoriek na vstupe do každej čistiarne prebiehali v prípade celoeurópskeho prieskumu celý týždeň vrátane víkendu každý deň počas 24 hodín. Na základe nameranej koncentrácie drogy v zlievanej vzorke a nameraného prietoku odpadovej vody na čistiareň v daný deň vieme zistiť množstvo drogy vylúčenej obyvateľmi počas dňa. Aby sa mohli údaje porovnávať, toto množstvo drogy bolo vztiahnuté na 1000 obyvateľov napojených na kanalizačný systém v danom meste,“ vysvetľuje Jaroslav Škubák, ďalší člen tímu na FCHPT STU... pokračovanie článku

 

04.02.2014

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Horizont 2020 - Potrebujeme vedecké riešenia

VedaProjekty v rámci tretieho piliera Horizontu 2020 - riešenia spoločenských výziev - musia jasne odrážať iniciatívy európskych politík. Európska stratégia Európa 2020 vyžaduje, aby podporné programy EÚ musia reflektovať výzvy, ktorým EÚ čelí v globálnom svete. Týka sa to aj rámcového programu Horizont 2020. Spoločenské výzvy, resp. hľadanie vedeckých odpovedí a riešení je tretím pilierom Horizontu. Pri definovaní výziev sa zohľadňovali spoločné charakteristiky.

Výzvy musia vyžadovať spoločné riešenia, priamo sa dotýkajú obyvateľstva a nedajú sa riešiť bez inovácií a multidisciplinárneho prístupu. Priority sú výsledkom politického kompromisu v rámci medziinštitucionálnych rokovaní v EÚ. Program Horizont však vopred neurčuje, akým spôsobom, či treba k problému prioritne pristúpiť.

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave Ján Turňa upozorňuje, že pojem „spoločenské výzvy“ neznamená, že má ísť len o spoločenské a humanitné vedy, skôr naopak. Turňa poskytuje prehľad účasti Slovenska na výzvach zo 7. RP podľa oblasti spoločenských tém. V oblasti zdravia sa Slovensko zapojilo v 18 projektoch, z nich väčšinu na SAV, v potravinárstve a biotechnológiách s 26 projektmi, energetike 14 projektmi, životnom prostredí 19 projektmi, doprave 20 projektmi. V sociálnych vedách sa realizovalo 19 projektov a v oblasti bezpečnosti 18 projektov... pokračovanie článku

 

27.01.2014

euractiv

zdroj:
www.iedu.sk

Školám pribudne 1 800 nových počítačov

Novy pocitacNárodný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pomôže približne 400 základným a stredným školám skvalitniť technické podmienky pre elektronické testovanie žiakov. Víťaz centrálneho verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky a služieb rozváža v týchto dňoch 1 800 počítačov do škôl zapojených do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Primerané technické zázemie je nevyhnutnou súčasťou realizácie národného projektu so zameraním na e-testovanie.

Prideleniu počítačov predchádzal v roku 2013 rozsiahly prieskum pripravenosti škôl na elektronické testovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi NÚCEM-om a školou v národnom projekte. „Pri prideľovaní počítačov pre konkrétne školy je rozhodujúci princíp efektívnosti realizácie elektronického testovania podľa potrieb národného projektu,“ konštatovala Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM-u. Školy získajú od NÚCEM-u počítače bezodplatným prevodom do svojho majetku so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zriaďovateľa školy.

Počítače sme v prvom rade doplnili do 162 certifikačných základných a stredných škôl. Na certifikačných školách, ktorých plánujeme v rámci celého Slovenska vybudovať asi 500, sa bude realizovať on-line Maturita alebo on-line Testovanie 9. Potrebujeme, aby každá z certifikačných škôl mala minimálne 21 kvalitných testovacích staníc,“ spresnila riaditeľka Romana Kanovská o pridelení počítačov. Certifikačné základné a stredné školy sú tie, ktoré zvládnu organizáciu elektronického testovania vo veľkom rozsahu a aj z hľadiska počtu žiakov sú vyhovujúce pre pedagogický výskum prebiehajúci v národnom projekte, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality škôl.... pokračovanie článku

 

20.01.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Doktorandi STU sú pri výskume jadrových reaktorov novej generácie

Jadrova EnergiaSvetový výskum v oblasti jadrovej energie smeruje k vyššej efektivite. Vedci hľadajú nové radiačne odolnejšie materiály, nové druhy palív či chladiacich systémov. Súčasťou výskumu je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Traja doktorandi z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa v týchto dňoch vracajú zo stáže v Južnej Kórei. Jadrový výskum sa aktuálne zameriava na vývoj reaktorov IV. generácie. Tie by mali zvýšiť efektivitu využitia paliva, zvyšovať bezpečnosť a redukovať problém s uskladnením použitého jadrového paliva.

Výskumné tímy v Európe a vo svete pracujú na niekoľkých konceptoch nových reaktorov. Medzi najvýznamnejšie patria sodíkom chladený rýchly reaktor, olovom chladený rýchly reaktor a plynom chladený rýchly reaktor, ktorého demonštračná jednotka ALLEGRO má šancu byť umiestnená na Slovensku.

Paralelne beží vo svete aj výstavba nového fúzneho reaktora, ktorý by namiesto štiepenia jadrá atómov spájal. Na výskume fúzneho reaktora aj reaktorov IV. generácie sa podieľajú aj inštitúcie zo Slovenska, medzi nimi fakulty Slovenskej technickej univerzity. V oblasti výskumu fúzneho reaktora vedci STU skúmajú predovšetkým nové materiály použiteľné na výstavbu. Súčasťou výskumu reaktorov IV. generácie je najmä tím z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU... pokračovanie článku

 

14.01.2014

sav

zdroj:
www.sav.sk

Na Silvestra ani kliešte nespali

Branislav PetkoBez snehu a mrazu to na prelome rokov nie je ono. Oteplenie počas vianočných a novoročných sviatkov drvivú väčšinu populácie preto nepotešilo. Smutné ostali najmä deti. Veď čo sú to za zimné prázdniny s dažďom a hmlou? Jednou z výnimiek je riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., ktorý z profesionálnych dôvodov niekoľko stupňov nad nulou privítal. Predpokladal, že v takom počasí v Slovenskom krase poľahky nájde živé kliešte. Kliešte v zime? „Áno, kliešte môžu byť nebezpečné tiež v zime,“ vyvracia docent Peťko medzi laikmi zaužívaný názor, že na malé potvorky si treba dávať pozor až od jari.

Dospelé samičky kliešťa lesostepného (Haemaphysalis inermis) číhajú na svojich hostiteľov aj v chladnej polovici roka, doslova v zimných mesiacoch, aby sa napili krvi. Ani snehová pokrývka ich neodradí. No zima bez snehu je pre ne tým, čím sánkovačka pre deti. Samček zase číha na hostiteľov preto, aby tam našiel cicajúcu samičku a počas hodovania ju oplodnil. Ich potomstvo - larvy a nymfy - sa však vyvíjajú od jari do jesene. Kliešť lesostepný je o niečo menší ako kliešť obyčajný, od ktorého sa na prvý pohľad líši okrúhlejším bruškom a hnedým sfarbením.“.. pokračovanie článku

 

06.01.2014

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Potraviny budúcnosti nám pomôžu pri chudnutí a pri chorobách

Potraviny BuducnostiŽijeme rýchlo, nešportujeme, nesprávne sa stravujeme a ohrozujú nás choroby. Bojovať s týmito trendmi môžeme aj vďaka vedcom. Tí vyvíjajú nové funkčné potraviny s pozitívnymi zdravotnými účinkami. „Potraviny so zdraviu prospešným účinkom (tzv. „funkčné“ potraviny) obsahujú v porovnaní s tradičnými potravinami zložku, ktorá pozitívne ovplyvňuje organizmus. Môžu prispievať k redukcií hmotnosti, alebo k zlepšeniu zdravotného stavu či k prevencií niektorých chorôb. V súčasnosti sa stretávame najmä s mliečnymi výrobkami s obsahom probiotík, s nátierkami s obsahom omega-3-mastných kyselín , ktoré pomáhajú znižovať cholesterol, alebo s výrobkami s vyšším obsahom vlákniny, ktorá má nielen preventívny účinok voči rakovine hrubého čreva, ale zároveň predĺži pocit sýtosti a napomáha tak k nižšiemu príjmu ďalšej potravy a teda aj prevencii obezity, “ vysvetľuje Ing. Lucia Mikušová, PhD. z Oddelenia výživy a hodnotenia potravín Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Lucia Mikušová a jej kolegovia sa spolu s partnermi z Výskumného ústavu potravinárskeho pod vedením Ing. Zuzany Ciesarovej, PhD., a zahraničnými spolupracovníkmi z Poľskej akadémie vied v Olsztyne a rakúskej technickej univerzity v Grazi zaoberá výskumom a vývojom funkčných potravín rastlinného pôvodu. Ide predovšetkým o inovované cereálne produkty (chlieb, pečivo, koláče, sušienky, kaše...), ale aj nápoje na cereálnej báze so zvýšeným obsahom vitamínov, minerálov, antioxidantov, vlákniny, betaglukánov či probiotík. Pri výskume využívajú aj netradičné suroviny, napr. pohánku či rôzne farebné odrody pšenice.. pokračovanie článku

 

30.12.2013

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Biologické hodiny dôležitým faktorom pri liečbe rakoviny

RakovinaVedci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) odhalili súvislosť medzi biologickými hodinami v ľudskom organizme a rakovinou hrubého čreva a konečníka. Toto zistenie tímu fyziológov z Prírodovedeckej fakulty UK vedenom prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc., a doc. Mgr. Ivetou Herichovou, PhD., je významné z hľadiska možného presného načasovania terapie. Z výsledkov výskumu trvajúceho od roku 2004 vyplýva, že gén „period 2“ - regulujúci okrem iného aj denné rytmy, t. j. biologické hodiny - je aktívny podobne ako viaceré gény, ktoré tlmia nádorové bujnenie a majú pre pacienta ochranný účinok.

Odhalenie tohto prepojenia biologických hodín organizmu s rastom nádoru podčiarkuje využitie chronoterapie (liečby využívajúcej biologické hodiny) v lekárskej praxi. „Znamená to, že v budúcnosti by liečba ochorenia, ktorým celosvetovo trpí viac ako 1,2 milióna ľudí, mohla byť presne načasovaná tak, aby bola čo najefektívnejšia s čo najmenšími vedľajšími účinkami,“ hovorí prof. M. Zeman z Univerzity Komenského.. pokračovanie článku

 

16.12.2013

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Zverejnené prvé výzvy pre Horizont 2020

Horizont 2020Dňa 11. decembra 2013 Európska komisia zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu Horizont 2020. V rámci dvojročného pracovného programu na roky 2014-2015 je na priority financovania alokovaných viac ako 15 mld. eur. V rámci roku 2014 je na na 64 výziev alokovaných asi 7, 8 mld eur., s dôrazom na tri hlavné piliere.

Excellent Science / Excelentná veda: s rozpočtom približne 3 miliardy €, vrátane 1,7 miliardy € z grantov Európskej rady pre výskum určených pre najlepších vedcov a 800 milliónov € z grantov Marie Skłodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov (pozri MEMO/13/1123).

Industrial Leadership/ Vedúce postavenie priemyslu: 1,8 miliardy € na podporu vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblastiach IKT, nanotechnológie, vyspelej výroby, robotiky, biotechnológie a vesmíru... pokračovanie článku

 

10.12.2013

sav

zdroj:
www.uniba.sk

V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

BiomedicinaRektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. Dušan Čaplovič podpísali dňa 29. novembra 2013 na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin).

Projekt sa týka vybudovania výskumného pracoviska pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK), ktoré bude zamerané na oblasť neurovied, onkológie, molekulárnej medicíny a respirológie. Koncepcia BioMedu Martin je vybudovaná na pilieroch existujúcich Centier excelentnosti JLF UK a Kompetenčného centra JLF UK. Koordinátorom projektu a nositeľom myšlienky vybudovania vedeckého parku je prof. Ján Danko, dekan JLF UK.

Celkové náklady na realizáciu projektu BioMed Martin predstavujú vyše 26,31 milióna eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške takmer 22,37 mil. eur a zo štátneho rozpočtu v objeme približne 2,63 mil. eur. Vysoká škola prispeje z vlastných zdrojov čiastkou zhruba 1,31 mil. eur... pokračovanie článku

 

26.11.2013

euractiv

zdroj:
www.iedu.sk

Ďalší krok k digitálnemu vzdelávaniu

Digitalne vzdelavanieElektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva dostala zelenú. Školy a ich žiaci sa môžu tešiť napríklad na tablety či interaktívne tabule. Prostredníctvom moderných digitálnych a učebných pomôcok pre školy podporíme moderný vzdelávací proces v regionálnom školstve. Národný projekt bol podpísaný a prichádza fáza jeho realizácie na úrovni škôl. Zmluva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov vo výške viac ako 45, 9 mil. eur bola v týchto dňoch podpísaná medzi zástupcami Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Národný projekt sa realizuje v rámci operačného programu  Informatizácia spoločnosti, v ktorom je Ministerstvo školstva na strane prijímateľa pomoci. Prostredníctvom Národného projektu budú školy vybavené digitálnymi učebnými pomôckami a zároveň budú sprístupnené elektronické služby na tvorbu školských vzdelávacích programov a služba pre elektronizáciu procesu školskej pripravenosti pri prechode dieťaťa z materskej na základnú školu... pokračovanie článku

 

18.11.2013

sav

zdroj:
www.sav.sk

Osobnosti vedy za rok 2013

Vedec roka 2013Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ocenil 14. 11. 2013 v Bratislave vedcov a vedecké tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. Z jeho rúk si prevzalo ceny 15 vedeckých osobností a štyri výskumné tímy v štyroch kategóriách, a to Osobnosť vedy a techniky, Vedecko-technický tím roka, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov a Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Svoje zastúpenie medzi ocenenými mala aj Slovenská akadémia vied. Počas slávnostného aktu boli taktiež udelené aj ďalšie ocenenie - Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013, Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2013, Propagátor vedy a techniky za rok 2013 a Cena Aurela Stodolu... pokračovanie článku

 

11.11.2013

sav

zdroj:
www.sav.sk

V Týždni vedy a techniky ponúkne SAV verejnosti desiatky akcií

tyzden_vedy_a_technikyPracoviská Slovenskej akadémie vied sa aj tento rok zapoja do Týždňa vedy a techniky, ktorý sa bude konať od 11. do 17. novembra. Vedci zo všetkých troch jej oddelení – oddelenia neživej prírody, živej prírody a chemických vied a oddelenia spoločnosti a kultúry – pripravili akcie pre verejnosť na viacerých miestach Slovenska. V Bratislave, Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Tatranskej Lomnici bude v týchto dňoch možnosť bližšie sa zoznámiť s pracoviskami, postupmi, výsledkami vedeckej činnosti a najmä ľuďmi, ktorí sa v SAV vede venujú.

Po septembrovej Noci výskumníkov budú vedci zo SAV v krátkom čase už druhý krát prezentovať výsledky svojej práce širokej verejnosti. Počas Týždňa vedy a techniky pripravili na pracoviskách Slovenskej akadémie vied (ale aj mimo nej) prednášky, besedy, výstavy, prezentácie i dni otvorených dverí. Návštevníci budú mať možnosť okrem iného priamo vnímať prostredie vedeckých pracovísk, prezrieť si laboratóriá, či oboznámiť sa s metódami výskumu rôznych ústavov SAV. Vonkoncom nepôjde len o možnosť vidieť inokedy neprístupné priestory, či vypočuť si prednášku. Verejnosť bude mať možnosť vybrať si aj z pestrej ponuky prezentácii, ukážok, besied či súťaží.

Napríklad Ústav pre výskum srdca SAV pripravil v rámci svojho dňa otvorených dverí náučný kvíz zameraný na srdce, Ústav etnológie SAV workshop „Rómovia v majoritnej spoločnosti – modely vzájomného spolužitia”, Ústav polymérov SAV bude prezentovať „Liečenie cukrovky po novom“, v ponuke Ústavu slovenskej literatúry SAV je zasa napríklad aj tvorivý seminár „Petržalský underground a overground“. V rámci otvorených dverí v Matematickom ústave SAV sa bude hovoriť i o tom, či ešte potrebujeme matematiku... Geofyzikálny ústav SAV pripravil pre návštevníkov možnosť pozrieť meteorologické observatórium v Starej Lesnej, Astronomický ústav SAV prehliadku pozorovacej techniky v areáli pri Tatranskej Lomnici a pozorovania nočnej oblohy, zaujímavú prehliadku ponúka napríklad aj Arborétum Mlyňany. Ale je toho podstatne viac, veď v réžii 44 pracovísk Slovenskej akadémie vied sa v týždni od 11. do 17. novembra uskutočnia desiatky podujatí... pokračovanie článku

 

04.11.2013

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Noc výskumníkov 2013 v číslach

V piatich slovenských mestách sa s viac než tisíckou vedcov stretlo približne 177 000 návštevníkov. Najväčšie podujatie na popularizáciu vedy v septembri zažilo svoj siedmy ročník.

Festival vedy Noc výskumníkov 2013 sa paralelne konal posledný septembrový piatok v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Tatranská Lomnica. Dovedna sa na ňom predstavilo viac ako 1 000 vedcov z širokej škály vedeckých odborov. Organizátori odhadujú celkový počet návštevníkov počas siedmeho ročníka podujatia na viac ako 177 000. Noc výskumníkov v siedmom roku skoncentrovala pod túto značku:

  • 195 vedeckých stánkov
  • 62 prednášok a diskusií
  • 22 000 žiakov a študentov a
  • 525 súťažiacich

Zmyslom festivalu je priblížiť výsledky slovenskej vedy a jej osobnosti. Má ukázať širokej laickej verejnosti, že sa na Slovensku robí špičkový výskum, v mnohých prípadoch porovnateľný so svetom... pokračovanie článku

 

28.10.2013

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Vedecké publikácie majú byť voľne prístupné

Všetky vedecké publikácie, ktoré vzniknú s finančnou podporou EÚ, budú musieť byť bezplatne prístupné verejnosti a to najneskôr do jedného roka od ich vzniku. EÚ sa tak snaží kopírovať celosvetový trend bezplatného sprístupňovania vedeckých publikácií, na ktorý poukazuje aj najnovšia štúdia, ktorú si nechala vypracovať Európska komisia.

Z prieskumu vyplýva, že otvorený prístup začína dominovať. Až 50 % vedeckých prác publikovaných v roku 2011 v sledovaných krajinách, je k dispozícii bezplatne. V porovnaní s údajmi v predchádzajúcich štúdiách ide o dvojnásobný nárast, ktorý je však čiastočne možné vysvetliť spresnením metodiky a širšou definíciou toho, čo je otvorený prístup. Zo štúdie tiež vyplýva, že viac ako 40 % oponovaných vedeckých článkov, ktoré boli publikované v rokoch 2004 až 2011, je v súčasnosti voľne dostupných na internete. Štúdia sa zameriavala na EÚ, niektoré susedné krajiny, ale aj na Brazíliu, Kanadu, Japonsko a Spojené štáty americké.

Podľa eurokomisárky pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnovej môže zvýšenie dostupnosti výskumných výsledkov prispieť k lepšej a efektívnejšej vedeckej činnosti a zvýšeniu inovácie vo verejnom a súkromnom sektore. „Sprístupnenie výsledkov výskumu vo verejnej sfére zlepšuje vedeckú činnosť a posilňuje našu znalostnú ekonomiku.“ Voľný prístup prevažuje v oblastiach všeobecnej vedy a technológie, biomedicíny, biológie, matematiky a štatistiky. Otvorený prístup je naopak najviac obmedzený v oblasti sociálnych a humanitných vied, aplikovanej vedy, strojárstve a strojárskych technológiách... pokračovanie článku

 

21.10.2013

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Slovenskí archeológovia odhalili zaujímavé nálezy zo staršej doby bronzovej

Bratislava, 16. októbra 2013 - Ľudia v staršej dobe bronzovej na Slovensku prinášali ako obetu namiesto živých zvierat sošky zvierat (plastiky) zhotovené z hliny, ktorým oblamovali uši, rohy a končatiny - a to priamo vo svojich obydliach. Vyplýva to z unikátneho nálezu európskeho významu, ktorý sa podaril počas výskumu špičkového tímu archeológov pod vedením prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

V každom z obydlí zo staršej doby bronzovej (1 700 – 1 500 rokov pred n. l.) na starovekom sídlisku Rybník, nad riekou Hron, sa nachádzala minimálne jedna zvieracia plastika, zistil tím slovenských vedcov. Unikátnosťou je prítomnosť obetných sošiek priamo v obydliach, keďže doteraz sa na Slovensku a aj v strednej Európe našli podobné sošky iba mimo obydlí, v kultúrnych vrstvách.

Nálezy svedčia o tom, že obetovanie oblámaním, resp. rozlámaním sošiek prebiehalo priamo v obydliach. Zaujímavosťou je, že predmetom obety sú sošky, a nie živé zvieratá. Dôvodom obety bolo úsilie a životná nutnosť rozmnožiť stádo domácich zvierat a zároveň pud sebazáchovy, ktorý bránil siahnuť na živé zvieratá, ktoré boli cenným majetkom. V prípade plastík divožijúcich zvierat mohlo ísť o rituál spojený s prípravou na úspešný lov.... pokračovanie článku

 

14.10.2013

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Odborníci na STU vyvíjajú originálne vínne kvasinky

Aj na Slovensku už vína nesú názov regiónu, v ktorom vinári vinič vypestovali. Ešte stále však nie je dobrým zvykom použiť vždy aj originálne miestne kvasinky namiesto „dovozových“ v prášku. Počet vinárov, ktorí to chcú zmeniť, narastá aj vďaka odborníkom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tí spolu s vinármi čisté kultúry vínnych kvasiniek vyvíjajú.

Viac ako 50 rokov bolo vo vinárstvach bežnou praxou použitie aktívnych suchých kvasiniek. Väčšinou pochádzajú zo zahraničia a sú produktom špičkových laboratórií, takže majú nepochybne vynikajúce vlastnosti, no ich univerzálne používanie bez ohľadu na vinohradnícku oblasť vytvára dojem, že všetky vína pôsobia a chutia unifikovane,“ hovorí Fedor Malík z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

V minulosti sa víno na Slovensku triedilo na základe cukornatosti muštu, no od roku 2009 aj Slovensko používa označenie vín podľa regiónu. Slovenská legislatíva (zákon 313/2009) definuje šesť slovenských vinohradníckych oblastí, ktoré sa ďalej delia na vinohradnícke rajóny, obce a jednotlivé vinice. Práve lokalita by mala vínu dodávať „punc originality“. Na základe toho, aká odroda viniča je pre región typická, na základe.podložia, pôdy, v ktorej vinič rastie, klimatických podmienok, spôsobu ošetrovania viniča, spracovania hrozna, a tiež na základe originálnych regionálnych vínnych kvasiniek.... pokračovanie článku

 

07.10.2013

euractiv

zdroj:
www.iedu.sk

Planéta vedomostí sa udomácňuje v školách

Portál Planéta vedomostí dnes obsahuje viac ako 30 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov z prírodovedných predmetov (matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika), ku ktorým majú prístupy okrem učiteľov aj žiaci i verejnosť. Tento digitálny vzdelávací obsah sa postupne teší rastúcemu záujmu, za čo hovoria konkrétne čísla návštevnosti. Od začiatku školského roka, teda v priebehu mesiaca sa do portálu Planéta vedomostí zaregistrovalo viac ako 6 500 učiteľov. Najviac učiteľov je z Prešovského kraja a zo základných škôl.

Učitelia sa môžu bezplatne zaregistrovať na portál a tým získať možnosť aktívne si tvoriť prezentácie a prípravy na hodinu a zadávať žiakom domáce úlohy. Každý učiteľ sa môže bezplatne zúčastniť metodických školení slúžiacich na oboznámenie pedagógov s digitálnym vzdelávacím obsahom Planéta vedomostí a s možnosťami využitia portálu v praxi.

Školenia prebiehajú v 19 školiacich centrách na celom území Slovenska v období od 16. septembra 2013 do 31. decembra 2014. Pre inovatívnych pedagógov sú okrem metodických školení pripravené Didaktické dielne – semináre z oblasti biológie, fyziky a matematiky, tvorcami projektu nazvané ako Svetadiel Biológia, Svetadiel Fyzika a Svetadiel Matematika. Prvá Didaktická dielňa – Svetadiel Matematika sa uskutoční v školiacom centre EDULAB v Bratislave už 8. októbra 2013, pretože našou snahou je začleniť používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu do vyučovania a inovatívnych učiteľov považujeme za spoluarchitektov kvalitného moderného vzdelávania... pokračovanie článku

 

30.09.2013

sav

zdroj:
www.sav.sk

Noc výskumníkov v Starých Horách

Výskumná stanica Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách sa tento rok už siedmykrát zapojila do popularizačnej aktivity Noc výskumníkov. Pracovník Výskumnej stanice Miroslav SANIGA organizoval poznávanie prírody počas noci z 27. na 28. septembra. Zraz záujemcov bol priamo na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách večer 27. septembra. Po krátkom zvítaní a besede o živote prírodovedca bola naplánovaná terénna exkurzia do zátiší Starohorských vrchov, do oblasti Zamperku, Glezúra a Katrenky.

Účastníci akcie sa mali možnosť započúvať do ručania jeleňov a húkania sov, ako aj zasvätiť do kumštu vábenia týchto zvierat. Počasie bolo ukážkové, hviezdna obloha navodzovala v lesných zátišiach priam rozprávkovo-romantickú atmosféru, ktorú umocňovali akustické prejavy živočíchov s nočnou aktivitou. Účastníci tohto špecifického popularizačného počinu sa mali možnosť aspoň na jednu noc vžiť do roly „terénneho prírodovedca“ a dozvedieť sa tak „z prvej ruky“ zaujímavosti z jeho neobyčajne prísneho denného režimu... pokračovanie článku

 

23.09.2013

euractiv

zdroj:
www.ucm.sk

Medzinárodna konferencia aplikovaných prírodných vied

Prírodne vedyFakulta prírodných vied UCM organizuje pod záštitou Medzinárodného Vyšehradského fondu 4. ročník medzinárodnej konferencie Aplikovaných prírodných vied - APV 2013. Konferencia sa uskutoční 2. – 4. októbra 2013 v Novom Smokovci. Podľa dekana Fakulty prírodných vied UCM Trnava, doc. Ing. Stanislava Hostina,PhD. "cieľom konferencie je priniesť pre účastníkov nielen zaujímavé workshopy, prezentácie spoločností, ale najmä prednášky zahraničných i domácich vedeckých špičiek."

Vedec roka 2011 prof. Ing. Roman Boča, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM oceňuje prínos medzinárodnej konferencie "najmä v možnosti diskutovať s odborníkmi – kolegami na aktuálne témy a výzvy z oblasti chémie a biológie." "O kvalite programu svedčí tiež fakt, že necelý mesiac pred konferenciou počet registrovaných záujemcov stúpol približne na 200 účastníkov," dodáva dekan Fakulty prírodných vied UCM Trnava, doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. Na trojdňovej medzinárodnej konferencii vystúpia odborníci z viacerých krajín:... pokračovanie článku

 

17.09.2013

euractiv

zdroj:
www.iedu.sk

Bližší pohľad na Digipediu - digitalizáciu školstva

Digitalizacia skolMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozbieha projekt digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, ktorého tézy sú rozpracované v materiáli "Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020".

Ak chce Slovenská republika patriť aj v budúcnosti medzi ekonomicky úspešné krajiny, ide o nevyhnutný proces. Preto je potrebné už v súčasnosti začať intenzívne pripravovať žiakov a študentov na požiadavky trhu práce v budúcnosti, ktoré budú klásť vysoké nároky na digitálnu gramotnosť absolventov. Predpokladom rozvoja digitálnej gramotnosti je modernizácia vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií. Aby bol proces digitalizácie školstva plnohodnotný, musí byť komplexný a pokrývať všetky dôležité oblasti. Preto sa rezort školstva rozhodol postaviť proces digitalizácie školstva na troch pilieroch.

Prvým je zabezpečenie digitálneho obsahu najmä pre regionálne školstvo. Tu sa bude zdôrazňovať nielen kvalita digitálneho vzdelávacieho obsahu, ale aj možnosť jeho prepojenia s konkrétnymi učebnicami, printovými metodickými príručkami pre učiteľov, či pracovnými zošitmi pre žiakov a študentov. Našim úmyslom totiž nie je nahradiť tradičné vzdelávacie materiály digitálnymi, ale vzájomne ich integrovať a rozšíriť tak možnosti vzdelávania, uľahčiť prácu pedagógom a zatraktívniť výučbu pre žiakov a študentov... pokračovanie článku

 

10.09.2013

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Slovák vyvinul ocenený systém na sledovanie nočnej oblohy

Nocna OblohaModulárny automatický systém na monitorovanie nočnej oblohy Juraja Tótha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK získal Zlatú medailu na pražskom veľtrhu vynálezov a inovácií INVENTO 2013.

Systém AMOS Cam (All-sky Meteor Orbit System) "sleduje prítok medziplanetárnej hmoty na Zem vo forme meteorov a meteoritov, ktoré sú akýmisi správami vo fľaši o stave slnečnej sústavy na jej počiatku, ako aj v jej ďalšom vývoji," vysvetľuje jeho autor RNDr. Juraj Tóth, PhD. Vyvinul ho spolu s kolegami na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre (AGO). "Odhliadnuc od vedeckých výsledkov je pre verejnosť dôležitá vedomosť, že to, čo sa deje nad ich hlavami, je systematicky sledované a v prípade mimoriadnej udalosti vieme vypočítať dráhu a prípadné miesto dopadu telesa," dodáva astronóm.

AMOS Cam ocenila odborná porota výstavy vynálezov v Prahe Zlatou medailou. Aktuálne čaká na zaregistrovanie na patentových úradoch, kde je už podaná prihláška úžitkového vzoru. Na margo úspechu na pražskom veľtrhu Juraj Tóth hovorí: "Je to pre nás povzbudenie a veríme, že naša práca na vývoji a prevádzke systému ako vedeckej monitorovacej siete nájde aj širšie uplatnenie."... pokračovanie článku

 

02.09.2013

sav

zdroj:
www.stuba.sk

STU vybudovala chemické laboratória v Afganistane

Chemické laboratoriumDňa 28. 8. 2013 na pôde Kábulskej polytechnicke univerzity KPU v Afganistane slávnostne uviedli do prevádzky dve študentské laboratória, ktoré boli vybudované za pomoci STU v rámci projektu SAMRS/2011/01/2 "Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite". Projekt je financovaný v rámci programu "SlovakAid". Už v máji 2013 doc. Ing. Juma Haydary, PhD. a Ing. Viera Illeová, PhD. z Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva FCHPT STU odcestovali do Afganistanu, kde spoločne s dodávateľmi zariadenia nainštalovali.

Štyria učitelia Kábulskej polytechnickej univerzity následne absolvovali tréningové pobyty na FCHPT STU. Na Slávnostnom otvorení laboratórií sa zúčastnili riešitelia projektu za STU, zástupca agentúry SAMRS Ministerstva zahraničných veci SR, minister vyššieho vzdelávania Afganistanu, členovia vedenia Kábulskej polytechnicke univerzity a ďalší hostia. Po slávnostnom otvorení laboratórií prebehnú na univerzite v Kabule dvojtyždňové tréningové kurzy v odboroch potravinárská mikrobilógia a chemické inžinierstvo pre učiteľov a študentov KPU. Kurzy povedú doc. Ing. Juma Haydary, PhD, Ing. Viera Illeová, PhD a Ing. Barbora Kaliňáková, PhD... pokračovanie článku

 

26.08.2013

sav

zdroj:
www.sav.sk

Steel park - Kreatívna fabrika

Steel Park KošiceJedným z kľúčových investičných zámerov projektu Interface 2013, aj vďaka ktorému Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, je rekonštrukcia budov bývalých kasární a vojenských skladov na Kukučínovej ulici. V jednej z budov bude sídliť Steel park - Kreatívna fabrika, v ktorej dostala možnosť viac zviditeľniť um a prácu svojich výskumníkov aj Slovenská akadémia vied. V snahe popularizovať medzi mladou generáciou kreatívnou formou vedné disciplíny a technicky orientované školy vzniklo nové multimediálne a interaktívne centrum Kreatívnej fabriky (Creative Factory).

Projekt je výsledkom aktívnej spolupráce troch inštitúcií – Univerzity P. J. Šafárika, Slovenskej akadémie vied (konkrétne Ústavu experimentálnej fyziky a Neurobiologického ústavu) a Technickej univerzity v Košiciach. Garantom expozície, ktorá interaktívnymi exponátmi demonštruje výrobu ocele, je hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice – najväčší výrobca ocele v strednej Európe. Na základe odborných poznatkov akademikov a tímu kreatívcov z Fakulty umení Technickej univerzity vznikla neobvyklá výstava, ktorá vtiahne návštevníkov, prevažne deti od 7 rokov, do prostredia továrne, kde zažijú "príbeh ocele". Bude podaný kreatívnou formou a priblíži ho od ťažby surovín, cez nahodenie šrotu do rozžeraveného konvertora, valcovania plechov, až po hotové výrobky – autá. Expozícia ponúkne návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi – ťažbu surovín v interaktivnom pieskovisku, ovládanie elektromagnetického žeriavu, vysokozdvižnej plošiny či prechod magnetickou lávkou, aj konštruovanie auta na výrobnej linke pomocou 3D technológií... pokračovanie článku

 

20.08.2013

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

STU spolutvorí ekologickejšiu chémiu

Ekologicka ChemiaSlovenská technická univerzita spolupracuje na európskom projekte, ktorého cieľom je nájsť ekologickejšie postupy pre tvorbu vzácnych látok používaných v priemysle, potravinárstve či vo farmácii. Na projekte s názvom BIONEXGEN spolupracuje 17 výskumných inštitúcií, univerzít, vrátane Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ďalej malé a stredné podniky i nemecký chemický gigant BAS. Medzinárodné tímy skúmajú nové vhodné enzýmy, použiteľné na ekologickejšie chemické procesy.

Venujú sa výrobným postupom pri produkcii špeciálnych chemikálií s využitím biokatalýzy, fermentácií či biologických oxidácií. Nové postupy nájdu uplatnenie pri výrobe zložiek liekov, prídavných látok do potravín, do kozmetických a čistiacich prípravkoch, alebo aj pri výrobe hnojív či pohonných látok. Projekt spolufinancuje Európska komisia v rámci 7. rámcového programu sumou takmer 7,8 milióna eur. Celkové náklady projektu sú 10,64 miliónov eur. Projekt BIONEXGEN umožní priemyslu využívať vo väčšej miere obnoviteľné zdroje so zníženou produkciou skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami... pokračovanie článku

 

12.08.2013

sav

zdroj:
www.stuba.sk

STU skúma vznik a liečbu neurodegeneračných ochorení

Mozog AlzheimerPomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných ochorení, ako je napr. Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a ďalšie. Tím má na už konte objav jedného z biomarkerov, ktorý môže naznačiť skoré štádium ochorenia.

"Pri Alzheimerovej chorobe dochádza v mozgu k odumieraniu neurónov. Mozog atrofuje, zmenšuje sa. V súčasnosti pacienti prichádzajú k lekárom v pokročilom štádiu ochorenia, keď už majú problém s bežnými činnosťami – nevedia priradiť správne slovo k predmetu, ktorý vidia, nevedia, prečo je ráno a čo treba ráno urobiť. Cieľom vedcov je odhaliť počiatočné štádia ochorenia a určiť, čo treba sledovať pri prípadných preventívnych vyšetreniach, aby sme zabránili rozvinutiu ochorenia," hovorí Svatava Kašparová, vedecká pracovníčka Oddelenia nukleárnej magnetickej rezonancie a hmotnostnej spektroskopie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU.

Na oddelení sledujú predovšetkým nástup a rozvoj demencie (vaskulárnej či Alzheimerového typu), ktorú modelujú na experimentálnych zvieratách. Tím Svatavy Kašparovej má už na konte objav jedného z možných biomarkerov, ktoré by mohol prispieť k včasnej diagnostike choroby.... pokračovanie článku

 

02.08.2013

sav

zdroj:
www.sav.sk

SAV prispieva k misii na planétu Merkúr

MerkurV košickom Ústave experimentálnej fyziky dokončujú časti vedeckej aparatúry PICAM pre spoločnú misiu Európskej kozmickej agentúry ESA a Japonskej kozmickej agentúry JAXA na planétu Merkúr. Misia nesie názov BepiCOLOMBO na počesť talianskeho astronóma Giuseppe (Bepi) Colomba, ktorý výskumu planéty Merkúr venoval značnú časť svojej vedeckej kariéry. Misia využíva dve vesmírne sondy, ktoré vynesie raketa Ariane 5 v roku 2015.

Sondy poletia k Merkúru spoločne šesť a pol roka, pričom budú využité gravitačné asistencie Zeme, Mesiaca a Venuše. Pri Merkúre každá sonda zaujme inú orbitu. Zatiaľ čo európska sonda MPO (Mercury Planetary Orbiter) zakotví na nízkej kruhovej orbite, odkiaľ bude detailne študovať povrch planéty, japonská sonda MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) využije eliptickú orbitu na výskum magnetosféry. Merkúr má podobne ako Zem magnetické pole, ktoré reaguje s energetickými časticami z blízkeho Slnka. Misia je náročná predovšetkým kvôli blízkosti Slnka z ktorého na Merkúr v perihéliu dopadá až 14,4 kW slnečnej energie na štvorcový meter (cca desaťkrát viac ako na Zemi), preto je tepelný režim sond a jednotlivých prístrojov veľkou technologickou výzvou... pokračovanie článku

 

- Archív - Straršie aktuality -

  Term Paper Writing - Experts with remarkable skills Military Parts
noty - jednoduché noty pre akordeón, spev, klavír, keyboard, akordy... Medzinárodné Obchodné Adresár elektronicka cigareta